fbpx

Kontaktirajte nas

info@serverion.com

Nazovite nas

+1 (302) 380 3902

Serverion nudi kolociranje na različitim lokacijama

Slika dobrodošlice

Kolokacija

Obojeni hosting ili Colocation je izraz za smještanje vlastitih poslužitelja u jedan od ormara sa sustavom Serverion i povezivanje s internetom. Serverion isporučuje razne dodatne usluge koje sam datacentar ne nudi i zbog mnogih regala Serverion ima bolju cijenu za manje prostora.

Uključeno u sve pakete za kolokaciju:

  • Statistika prometa u prometu i snaga u stvarnom vremenu od strane LibreNMS-a
  • 1000 Mbit internetske veze (Gbit), u cijelosti na Cisco mreži
  • IPv4 adrese i IPv6 adrese
  • Platforma za nadzor poslužitelja sa svim opcijama
  • APC daljinsko ponovno pokretanje prebacuje za ponovno pokretanje vašeg poslužitelja
  • Obrnuti DNS s web sučeljem
  • Klimatizacija
  • Snaga A i B na bazi UPS-a
  • Dizel generator u slučaju potpunog nestanka struje

Sve su opcije uključene prema zadanim postavkama, a na zahtjev su dostupne i razne dodatne opcije. Serverion nudi sve usluge kolokacije bez naknade za postavljanje.

Odaberite potreban regali

Pojedinačna jedinica - 1U do 8U
Četvrtina stalak - 10U
Pola stalak - 22U
Puni stalak - 46U
Suite / kavez

Klik ovdje za dodatne usluge i cijene planova za kolokaciju.


Kolokacija: Pojedinačne jedinice

Kolokacija 1U

Cijena mjesečno

€ 40,-

Jedinica: 1U (1HE)
Vlast: 0,5 Ampera
Promet: 5.000 GB
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 1x IPv4
IP adresa: 64x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu

Naplaćuje se mjesečno

Kolokacija 2U

Cijena mjesečno

€ 60,-

Jedinica: 2U (2HE)
Vlast: 0,5 Ampera
Promet: 10.000 GB
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 2x IPv4
IP adresa: 64x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu

Naplaćuje se mjesečno

Kolokacija 4U

Cijena mjesečno

€95,-

Jedinica: 4U (5HE)
Vlast: 0,5 Ampera
Promet: 25.000 GB
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 4x IPv4
IP adresa: 64x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu

Naplaćuje se mjesečno

Kolokacija 6U

Cijena mjesečno

€125,-

Jedinica: 6U (6HE)
Vlast: 0,5 Ampera
Promet: 50.000 GB
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 6x IPv4
IP adresa: 64x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu

Naplaćuje se mjesečno

Kolokacija 1U

Cijena godišnje

€425,-

Jedinica: 1U (1HE)
Vlast: 0,5 Ampera
Promet: 5.000 GB
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 1x IPv4
IP adresa: 64x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu

Računa se godišnje

Kolokacija 2U

Cijena godišnje

€665,-

Jedinica: 2U (2HE)
Vlast: 0,5 Ampera
Promet: 10.000 GB
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 2x IPv4
IP adresa: 64x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu

Računa se godišnje

Kolokacija 4U

Cijena godišnje

€1025

Jedinica: 4U (4HE)
Vlast: 0,5 Ampera
Promet: 25.000 GB
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 4x IPv4
IP adresa: 64x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu

Računa se godišnje

Kolokacija 6U

Cijena godišnje

€1500

Jedinica: 6U (6HE)
Vlast: 0,5 Ampera
Promet: 25.000 GB
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 6x IPv4
IP adresa: 64x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu

Računa se godišnje


Kolokacija: četvrtina stalak (10U)

Kolokacija 10U

Cijena mjesečno

€165,-

Jedinica: 10U (10HE)
Vlast: Maks. 8 ampera
Promet: 10 Mbit / sek
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 2x IPv4
IP adresa: 64x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu
Plaćena potrošnja energije
pri stvarnom korištenju 0,60 centi kWh

Naplaćuje se mjesečno

Kolokacija 10U

Cijena mjesečno

€200,-

Jedinica: 10U (10HE)
Vlast: Maks. 8 ampera
Promet: 20 Mbit / sek
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 4x IPv4
IP adresa: 64x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu
Plaćena potrošnja energije
pri stvarnom korištenju 0,60 centi kWh

Naplaćuje se mjesečno

Kolokacija 10U

Cijena mjesečno

€230,-

Jedinica: 10U (10HE)
Vlast: Maks. 8 ampera
Promet: 50 Mbit / sek
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 8x IPv4
IP adresa: 64x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu
Plaćena potrošnja energije
pri stvarnom korištenju 0,60 centi kWh

Naplaćuje se mjesečno

Kolokacija 10U

Cijena godišnje

€1800

Jedinica: 10U (10HE)
Vlast: Maks. 8 ampera
Promet: 10 Mbit / sek
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 2x IPv4
IP adresa: 64x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu
Plaćena potrošnja energije
pri stvarnom korištenju 0,60 centi kWh

Računa se godišnje

Kolokacija 10U

Cijena godišnje

€2250

Jedinica: 10U (10HE)
Vlast: Maks. 8 ampera
Promet: 20 Mbit / sek
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 4x IPv4
IP adresa: 64x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu
Plaćena potrošnja energije
pri stvarnom korištenju 0,60 centi kWh

Računa se godišnje

Kolokacija 10U

Cijena godišnje

€2500

Jedinica: 10U (10HE)
Vlast: Maks. 8 ampera
Promet: 50 Mbit / sek
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 8x IPv4
IP adresa: 64x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu
Plaćena potrošnja energije
pri stvarnom korištenju 0,60 centi kWh

Računa se godišnje


Kolokacija: Pola stalak (22U)

Kolokacija 22U

Cijena mjesečno

€325,-

Jedinica: 22U (22HE)
Vlast: Maks. 16 ampera
Promet: 10 Mbit / sek
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 8x IPv4
IP adresa: 128x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu
Plaćena potrošnja energije
pri stvarnom korištenju 0,60 centi kWh

Naplaćuje se mjesečno

Kolokacija 22U

Cijena mjesečno

€385,-

Jedinica: 22U (22HE)
Vlast: Maks. 16 ampera
Promet: 25 Mbit / sek
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 16x IPv4
IP adresa: 128x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu
Plaćena potrošnja energije
pri stvarnom korištenju 0,60 centi kWh

Naplaćuje se mjesečno

Kolokacija 22U

Cijena mjesečno

€440,-

Jedinica: 22U (22HE)
Vlast: Maks. 16 ampera
Promet: 50 Mbit / sek
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 32x IPv4
IP adresa: 128x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu
Plaćena potrošnja energije
pri stvarnom korištenju 0,60 centi kWh

Naplaćuje se mjesečno

Kolokacija 22U

Cijena godišnje

€3630

Jedinica: 22U (22HE)
Vlast: Maks. 16 ampera
Promet: 10 Mbit / sek
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 8x IPv4
IP adresa: 128x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu
Plaćena potrošnja energije
pri stvarnom korištenju 0,60 centi kWh

Računa se godišnje

Kolokacija 22U

Cijena godišnje

€4200

Jedinica: 22U (22HE)
Vlast: Maks. 16 ampera
Promet: 25 Mbit / sek
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 16x IPv4
IP adresa: 128x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu
Plaćena potrošnja energije
pri stvarnom korištenju 0,60 centi kWh

Računa se godišnje

Kolokacija 22U

Cijena godišnje

€4800

Jedinica: 22U (22HE)
Vlast: Maks. 16 ampera
Promet: 50 Mbit / sek
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 32x IPv4
IP adresa: 128x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu
Plaćena potrošnja energije
pri stvarnom korištenju 0,60 centi kWh

Računa se godišnje


Kolokacija: Puni stalak (46U)

Colocation 46U

Cijena mjesečno

€500,-

Jedinica: 46U (46HE)
Vlast: Maks. 32 Ampere
Promet: 25 Mbit / sek
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 16x IPv4
IP adresa: 256x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu
Plaćena potrošnja energije
pri stvarnom korištenju 0,60 centi kWh

Naplaćuje se mjesečno

Colocation 46U

Cijena mjesečno

€550,-

Jedinica: 46U (46HE)
Vlast: Maks. 32 Ampere
Promet: 50 Mbit / sek
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 32x IPv4
IP adresa: 256x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu
Plaćena potrošnja energije
pri stvarnom korištenju 0,60 centi kWh

Naplaćuje se mjesečno

Colocation 46U

Cijena mjesečno

€600,-

Jedinica: 46U (46HE)
Vlast: Maks. 32 Ampere
Promet: 100 Mbit / sek
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 64x IPv4
IP adresa: 256x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu
Plaćena potrošnja energije
pri stvarnom korištenju 0,60 centi kWh

Naplaćuje se mjesečno

Colocation 46U

Cijena godišnje

€5500

Jedinica: 46U (46HE)
Vlast: Maks. 32 Ampere
Promet: 25 Mbit / sek
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 16x IPv4
IP adresa: 256x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu
Plaćena potrošnja energije
pri stvarnom korištenju 0,60 centi kWh

Računa se godišnje

Colocation 46U

Cijena godišnje

€6000

Jedinica: 46U (46HE)
Vlast: Maks. 32 Ampere
Promet: 50 Mbit / sek
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 32x IPv4
IP adresa: 256x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu
Plaćena potrošnja energije
pri stvarnom korištenju 0,60 centi kWh

Računa se godišnje

Colocation 46U

Cijena godišnje

€6600

Jedinica: 46U (46HE)
Vlast: Maks. 32 Ampere
Promet: 100 Mbit / sek
uplink: 1 Gbit uncapped

IP adresa: 64x IPv4
IP adresa: 256x IPv6
isporuka: Trenutak
Ugovor: 1 mjesec
Pristup: 24/7

Status servera LibreNMS
Nadgledanje poslužitelja
Podrška u stvarnom vremenu
Plaćena potrošnja energije
pri stvarnom korištenju 0,60 centi kWh

Računa se godišnje


Colocation: Suites i kavez

Budući da isporučujemo apartmane i kaveze u različitim podatkovnim centrima u svijetu, za to izrađujemo ponude po mjeri. Molimo kontaktirajte kontakt stranica.


Kolokacija: Dodatne cijene i usluge

ServisCijenaPo jedinici
Dodatni regali€ 10,-po 1U (1HE)
Potrošnja energije kWh€ 0,20po kWh
Amper€ 32,50po amperu
Ponovno pokrenite sklopku napajanja€ 10,-na mjesec
Dodatni GB prometa€ 0,05po gigabajtskom prometu
Dodatni Mbit promet (95%)€ 4,-po mbit
Dodatni 10 Mbit promet (95%)€ 35,-po 10 mbit
Dodatni 100 Mbit prometa (95%)€ 300,-po 100 mbit
Dodatni 1000 Mbit prometa (95%)€ 2000,-na 1000 Mbit
Backup Server po 100 GB€ 25,-na mjesec
Daljinske ruke€ 15,-po 15 minuta
SMS praćenje€ 5,-na mjesec
Datacenter pristupne kartice€ 25,-po kartici
Dodatna IPv4 adresa€ 2,-na mjesec

Naši zadovoljni kupci

Doživite naše usluge

Svatko može doživjeti naše usluge visoke klase 30 dana besplatno, nisu potrebne informacije o plaćanju i nisu povezane žice.

Upoznajte naš tim i kontaktirajte nas ako imate bilo kakve posebne potrebe ili vam je potreban savjet o vašem projektu.

Čitaj više

Domeinnamen geregisteerd

Kliknite gumb za uređivanje da biste promijenili ovaj tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit Tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Posvećen
poslužitelji

Kliknite gumb za uređivanje da biste promijenili ovaj tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit Tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Webhosting
pakketten

Kliknite gumb za uređivanje da biste promijenili ovaj tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit Tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Naši partneri

hr