fbpx

Skontaktuj się z nami

info@serverion.com

Zadzwoń do nas

+1 (302) 380 3902

Nasze warunki

DLACZEGO WŁAŚNIE MY

Regulamin

wersja 2 sierpnia 2015 r

Dobrze wiedzieć:

 • Usługa jest automatycznie przedłużana na koniec okresu obowiązywania umowy.
 • Stawka czynna dotyczy pierwszego okresu umowy, z przedłużeniem płacisz stawkę normalną.
 • Anulowanie musi nastąpić nie później niż na miesiąc przed końcem umowy w Serverion wewnątrz zi jn.
 • Możesz łatwo anulować za pośrednictwem https: // portal.serverion.com.
 • Po zakończeniu zlecasz Serverion natychmiastowe dostarczenie usługi.

Artykuł 1. Definicje

Serwer: Serwer z siedzibą w Brielle i zarejestrowany w Izbie Handlowej pod numerem pliku 70564728 .

 1. Klient: osoba fizyczna lub prawna, która zawarła Umowę z Serverion lub której Serverion złożył ofertę na to.
 2. Warunki ogólne: niniejszy dokument.
 3. Usługa: konkretna usługa, którą Serverion zgadza się z Klientem, zgodnie z Umową lub ofertą.
 4. Umowa: umowa między Serverion a Klientem, na podstawie której Serverion będzie świadczył Usługę.
 5. Strona internetowa: www.serverion.com.
 6. Dostawca nazw domen: organ wydający lub rejestrator, który jako dostawca Serverion dostarcza nazwy domen w ramach jednego lub więcej określonych rozszerzeń nazw domen na korzyść klienta.
 7. Issuing authority: organization that is listed at IANA as a Sponsoring Organization with one or more specific extensions and as such is authorized to register domain names with these extensions. For all domain names with the extension (s) assigned to the Issuer, the Issuer manages the central database and zone, with the help of which domain names can be used.
 8. Rejestrator: organizacja, która otrzymała zgodę organu wydającego na rejestrację lub zmianę nazw domen bezpośrednio w centralnej bazie danych.
 9. Rozszerzenie: sufiks (sufiks) nazwy domeny po pierwszej kropce, taki jak & #8220; .com & #8221; w Serverion.com.
 10. Właściciel nazwy domeny: posiadacz nazwy domeny według organu wydającego.

Artykuł 2. Oferta cenowa, oferta i akceptacja

 1. Serverion will prepare an offer in which it states what is included in the Service and what amount will be owed upon acceptance. Only the description of the Service stated in the quotation is binding. It is also possible for the Client to use the electronic ordering process on the Website in order to purchase the Service. The amount that will be due is also indicated on the Website and the description of the Service stated on the Website is also binding.
 2. Oferta jest nieobowiązkowa i ważna przez 30 dni po wysyłce przez Serverion, chyba że w ofercie podano inaczej.
 3. Jeśli okaże się, że informacje podane przez Klienta są nieprawidłowe, Serverion ma prawo odpowiednio dostosować ceny.
 4. These General Terms and Conditions apply to the Agreement at all times, unless expressly agreed otherwise in writing. In addition to the General Terms and Conditions, additional terms and conditions may apply to specific products and / or services. Serverion makes these conditions available before or during the conclusion of the Agreement, in principle by means of a direct hyperlink.
 5. Postanowienia lub warunki ustalone przez Klienta, które odbiegają od niniejszych Ogólnych warunków lub nie występują w nich, są wiążące dla Serverion tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie zaakceptowane przez Serverion na piśmie.
 6. Po akceptacji Umowę można zmienić tylko za obopólną zgodą.
 7. Umowa obowiązuje od momentu otrzymania przez Serverion powiadomienia o akceptacji przez Klienta.

Artykuł 3. Wykonanie usługi

 1. Po zawarciu Umowy Serverion wykona Usługę tak szybko, jak to możliwe, zgodnie z ofertą, zamówieniem elektronicznym lub zamówieniem listowym lub faksem.
 2. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Serverion gwarantuje, że Usługa będzie świadczona najlepiej, jak to możliwe, z należytą starannością i wiedzą specjalistyczną.
 3. If and to the extent that a proper execution of the Service requires this, Serverion has the right to have certain work done by third parties. Any related additional costs are at the expense of the Client, unless agreed otherwise.
 4. Client is obliged to do everything that is reasonably necessary and desirable to enable a timely and correct performance of the Service. In particular, the Client ensures that all data, of which Serverion indicates that they are necessary or of which the Client should reasonably understand that they are necessary for the performance of the Service, is provided to Serverion in a timely manner .
 5. Serwer nie może samodzielnie dokonywać zmian w przesłanym przez klienta materiale bez uprzedniej zgody klienta, z wyjątkiem zmian niezbędnych do wykonania ośmiu w celu włączenia go do usługi i które nie zmienią treści materiału.
 6. If this is part of the Service, Serverion will provide the Client with an administrative username and password. With this data, the Client has access to an administrative account and a management tool with which the Client can, at its own discretion, manage delivery of the Service and manage accounts for individual users and set the possibilities and limitations for these individual users of the Service, all within the limits specified in the Agreement.
 7. Every action that takes place through the administrative account or an account of an individual user is deemed to take place under the responsibility and risk of the Client. Serverion can therefore not be held liable for this. In the event of suspicion of misuse of an account, the Client must report this to Serverion as soon as possible so that it can take measures.
 8. Terms of delivery specified by Serverion , unless explicitly stated in writing that it is a deadline, always have an indicative purpose. Even with an agreed deadline, Serverion will only be in default after the Client has given him written notice of default.
 9. Przekroczenie uzgodnionego terminu dostawy z jakiejkolwiek przyczyny nie stanowi podstawy do odszkodowania, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.
 10. Serverion ma prawo do wycofania produktów i usług (tymczasowo) z usługi i / lub ograniczenia ich użytkowania, lub do ich nie dostarczenia lub tylko w ograniczonym zakresie, jeśli Klient nie wywiąże się z zobowiązania wobec Serverion w odniesieniu do do Umowy lub w aktach sprzecznych z tymi warunkami.

Artykuł 4. Ceny

 1. Wszystkie ceny nie zawierają podatku obrotowego (VAT) i innych opłat nakładanych przez rząd, chyba że zaznaczono inaczej.
 2. All prices on the website, quotes, folders and other documentation from Serverion are subject to programming and typing errors. No liability is accepted for the consequences of such errors.
 3. If the Agreement is a continuing performance contract, Serverion is entitled to increase the rates applied at any time. To this end, Serverion will inform the Client, via website or e-mail, of tariff changes at least 2 (two) months in advance. In the event of a price increase, the Client has the right to terminate the Agreement, subject to a notice period of 1 month.
 4. Bez możliwości anulowania klienta będącego firmą, Serverion ma prawo podwyższyć wszystkie ceny uzgodnione z klientem do 4% każdego roku 1 stycznia.
 5. Wszelkie koszty powstałe w związku z Serwerem z Umowy zostaną poniesione przez Klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

Artykuł 5. Usługi hostingowe i powiązane

 1. Ponadto, jeśli Usługa (także) świadczy usługi związane z przechowywaniem i / lub przekazywaniem materiałów dostarczanych przez Klienta stronom trzecim, na przykład w przypadku usług hostingu lub poczty elektronicznej, zastosowanie mają również postanowienia tego artykułu.
 2. Client will not publish or offer information via (the servers of) Serverion that is contrary to Dutch law. This includes in particular but not exclusively information that is offered without the permission of the copyright holder (s), information that is malicious, threatening, abusive, racist, hate or discriminatory, information that contains child pornography and information that violates the privacy of third parties or form of stalking , as well as hyperlinks, torrents or other references to such information on third-party websites anywhere in the world (even if the information in the relevant jurisdiction would be legal).
 3. Serverion uses a complaints procedure with which third parties (hereinafter: reporters) can submit a complaint that in their opinion there is such a struggle. If, in Serverion 's opinion, a complaint is justified, Serverion is entitled to remove the material or make it inaccessible. In that case , Serverion is also entitled to provide the Client's personal data to a reporter or to the competent authorities. Serverion will inform the Client about the course of this procedure.
 4. If there is potentially criminal information, Serverion is entitled to report this. Serverion can hereby provide all relevant information about the Client and the information to the competent authorities and perform all other actions that these authorities request Serverion to perform in the context of the investigation.
 5. W przypadku powtarzających się (uzasadnionych) skarg na informacje oferowane przez Klienta, Serverion ma prawo do rozwiązania i / lub rozwiązania Umowy.
 6. Client indemnifies Serverion against all damage resulting from the above. Serverion is not liable for any damage suffered by the Client as a result of intervention by Serverion in the context of the complaint procedure, even if the complaint turns out to be unjustified and the information is not contrary to Dutch law.
 7. Client refrains from hindering other clients or internet users or causing damage to the servers. The Client is forbidden to start processes or programs, whether or not via the server, which the Client knows or can reasonably suspect that this impedes Serverion , other Clients or internet users or causes damage. Serverion will inform the Client of any measures.
 8. Klient będzie przestrzegać ogólnie przyjętych zasad postępowania w Internecie określonych w RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) i ich przyszłych korekt.
 9. Bez zgody Serverion klientowi nie wolno przenosić nazwy użytkownika lub nazw użytkowników oraz hasła lub haseł podanych przez Serverion stronom trzecim.
 10. Serverion may set a maximum for the amount of storage space or data traffic per month that the Client may use in the context of the Service. If this maximum is exceeded, Serverion is authorized to charge an additional amount in accordance with the amounts for extra data traffic that are stated on the Website. No liability exists for consequences of not being able to send, receive, store or change data if an agreed limit for storage space or data traffic has been reached.
 11. Klient niniejszym udziela Serverion nieograniczonej licencji na dystrybucję, przechowywanie, przesyłanie lub kopiowanie wszystkich materiałów dystrybuowanych przez Klienta za pośrednictwem systemów Serverion & #8216 w jakikolwiek sposób uznany przez Serverion za odpowiedni, ale tylko w takim zakresie, w jakim jest to uzasadnione niezbędne dla korzyści Zgodność Serverion & #8216; z Umową.
 12. Oprócz zobowiązań prawnych szkody powstałe w wyniku niekompetencji lub braku działania zgodnie z powyższymi punktami są na rachunek klienta.

Artykuł 6. Nazwy domen i adresy IP

 1. Jeśli Usługa (również) służy zapewnieniu, że Serverion będzie pośredniczył dla Klienta w uzyskaniu nazwy domeny i / lub adresu IP, zastosowanie mają również postanowienia tego artykułu.
 2. The application, allocation and possible use of a domain name and / or IP address depend on and are subject to the applicable rules and procedures of the relevant Domain Name Suppliers, including Stichting Internet Domeinregistratie Nederland and RIPE. The relevant authority decides on the allocation of a domain name and / or IP address. Serverion only plays a mediating role in the application and does not guarantee that an application will also be honored.
 3. The client can only ascertain from the confirmation by e-mail from Serverion , in which it is stated that the requested domain name has been registered, the fact of registration. An invoice for registration costs is not confirmation of registration.
 4. Klient zabezpiecza i chroni Serverion przed wszelkimi szkodami związanymi z (używaniem) nazwy domeny w imieniu lub przez Klienta.
 5. Serverion nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta praw do nazwy domeny lub za fakt, że nazwa domeny jest wymagana i / lub nabyta przez stronę trzecią w międzyczasie, z wyjątkiem przypadku umyślnego lub rażącego zaniedbanie ze strony Serverion.
 6. Jeśli Serverion zarejestruje nazwę domeny w swojej nazwie na korzyść klienta, Serverion będzie współpracować z żądaniami klienta dotyczącymi przeniesienia, przeniesienia lub anulowania tej nazwy domeny.
 7. Domain name holder and Client are deemed to be the same (legal) person. If the Client and the domain name holder are different (legal) persons, then the provisions of this paragraph also apply, unless the domain name holder is Serverion or a local contact person of Serverion for the benefit of the Client:
 • Klient zobowiązuje się poinformować właściciela nazwy domeny i zastosować się do art. 6 ust. 8, który ma zastosowanie do Klienta;
 • Klient pozostaje odpowiedzialny za zgodność ze wszystkimi pozostałymi postanowieniami Umowy.
 1. The Client must comply with all registration conditions, provisions and (dispute) regulations that Domain Name Suppliers set for the application, allocation or use of a domain name and / or the IP address. Client is referred to domain name conditions that belong to the relevant extension on an overview page: https: // www.serverion.com / domainnames . The domain name conditions form part of the Agreement.
 2. Serverion ma prawo do uczynienia nazwy domeny i / lub adresu IP niedostępnym lub bezużytecznym albo do umieszczenia jej we własnej nazwie, jeśli Klient wyraźnie nie przestrzega Umowy, ale tylko na czas, w którym Klient jest domyślnie i tylko po rozsądny termin na zachowanie zgodności został określony w pisemnym zawiadomieniu o niewykonaniu zobowiązania.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy z powodu naruszenia umowy przez Klienta, Serverion ma prawo anulować nazwę domeny i / lub adres IP.
 4. Zleceniodawca zwrócił uwagę na prywatność Serverion (https://www.serverion.com/about-us/privacy oświadczenie) i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla nazw domen zgodnie z opisem w Polityce prywatności.
 5. If, at the Client's request, data from the WHOIS is protected or hidden, this does not mean that Serverion will no longer be able to provide (name and address) data to the competent authorities. If Serverion has a legal obligation to provide data to competent authorities, Serverion will comply with this obligation at all times.

Artykuł 7. Dostępność usługi

 1. Serverion will endeavor to achieve uninterrupted availability of its systems and networks, and to achieve access to data stored by Serverion , but offers no guarantees in this regard unless otherwise agreed in the quotation or the electronic ordering procedure through a Service Level designated as such. Agreement (SLA). Unless otherwise provided in such an SLA , the provisions in this article apply to availability.
 2. Serverion does not make backup copies ( back-ups ) available to the Client, unless the Client has purchased an additional SLA for this. It is therefore the responsibility of the Client to make backup copies of the data stored at Serverion .
 3. Serverion will endeavor to keep the software it uses up-to-date. Serverion is however dependent on its supplier (s). Serverion is entitled not to install certain updates or patches if, in its opinion, this does not benefit a correct delivery of the Service.
 4. Serverion will endeavor to ensure that the Client can use the networks that are directly or indirectly connected to the Serverion network . However, Serverion cannot guarantee that these networks will be available at any time.
 5. Jeżeli w opinii Serverion powstanie zagrożenie dla funkcjonowania systemów komputerowych lub sieci Serverion lub stron trzecich i / lub usługi świadczonej przez sieć, w szczególności przez nadmierne wysyłanie wiadomości e-mail lub innych danych, słabo zabezpieczonych systemy lub działania wirusów, trojanów i podobnego oprogramowania, Serverion jest uprawniony do podjęcia wszelkich środków, które uzna za uzasadnione konieczne w celu uniknięcia tego niebezpieczeństwa lub zapobiegania mu.

Artykuł 8. Odpowiedzialność

 1. Serverion 's liability for direct damage suffered by the Client as a result of an attributable shortcoming in the fulfillment by Serverion of its obligations under this Agreement, or due to an unlawful act of Serverion , its employees or third parties engaged by it, is per event or a series of related events limited to an amount equal to the fees that the Client owes per year under this Agreement (excluding VAT). In no case, however, will the total compensation for direct damage amount to more than 1,000 euros (excluding VAT).
 2. Wykluczona jest odpowiedzialność Serverion za szkody pośrednie, w tym szkody następcze, utracony zysk, utracone oszczędności, utratę danych (biznesowych) i szkody spowodowane przerwami w działalności.
 3. Apart from the cases referred to in Article 8, paragraph 1, Serverion has no liability whatsoever for compensation, regardless of the grounds on which an action for compensation would be based. The maximum amounts referred to in Article 8, paragraph 1, however, will lapse if and insofar as the damage is the result of intent or gross negligence on the part of Serverion's management staff .
 4. Serverion 's liability for attributable shortcoming in the performance of the Agreement arises only if the Client gives Serverion immediate and proper written notice of default, thereby stipulating a reasonable period of time to clear the shortcoming, and Serverion also after that period attributable in the performance of its obligations. fall short . The notice of default must contain as detailed a description as possible of the shortcoming, so that Serverion is able to respond adequately.
 5. Serverion nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
 6. Warunkiem istnienia jakiegokolwiek prawa do odszkodowania jest zawsze, aby Klient zgłosił szkodę na piśmie do Serverion w ciągu 30 dni od jej wystąpienia.
 7. Klient zabezpiecza Serverion przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich z tytułu odpowiedzialności wynikającej z wady Usługi, która została dostarczona przez Klienta stronie trzeciej i która również składała się z towarów, materiałów lub wyników dostarczonych przez Serverion.

Artykuł 9. Zakłócenia i siła wyższa

 1. Serverion has the right to temporarily put its systems, including the Website, or parts thereof out of use for maintenance, modification or improvement thereof. Serverion will try to have such a decommissioning take place as far as possible outside office hours and will endeavor to inform the Client in good time about the planned decommissioning. However, Serverion is never liable for compensation for damage in connection with such decommissioning.
 2. Serverion has the right to adjust its systems, including the Website, or parts thereof from time to time to improve functionality and to correct errors. If an adjustment leads to a significant change in functionality, Serverion will endeavor to inform the Client thereof. In the case of adjustments that are relevant for several clients, it is not possible to waive a specific adjustment only for the Client. Serverion is not obliged to pay any compensation for damage caused by such an adjustment.
 3. Serverion dołoży starań, aby poinformować Klienta o charakterze i oczekiwanym czasie trwania przerwy w przypadku niedostępności Usługi z powodu awarii, konserwacji lub innych przyczyn.
 4. W przypadku działania siły wyższej, co w każdym przypadku oznacza zakłócenia lub awarie Internetu, infrastruktury telekomunikacyjnej, synflood, ataku sieciowego, ataków DoS lub DDoS, awarii zasilania, zakłóceń wewnętrznych, mobilizacji, wojny, blokady w transporcie, strajku, wykluczenia , zakłócenia w działalności gospodarczej, stagnacja w dostawach, ograniczenia pożarowe, powodziowe, ograniczenia importowe i eksportowe oraz w przypadku, gdy Serverion nie jest w stanie dostarczyć swoich dostawców niezależnie od przyczyny, w wyniku czego wypełnienie Umowy nie może być w sposób uzasadniony należy oczekiwać od Serverion, wykonanie Umowy zostanie zawieszone lub Umowa zostanie rozwiązana, jeśli sytuacja siły wyższej trwa dłużej niż dziewięćdziesiąt dni, a wszystko to bez obowiązku zapłaty odszkodowania.

Artykuł 10. Czas trwania i anulowanie

 1. If the Service extends to the periodic provision of services during a certain period, the Agreement is deemed to have been entered into for the minimum period specified per service. If this minimum period has expired without a party having indicated the wish to cancel at least one (1) month before the end date of the contract, the contract will be automatically extended by the period specified for each service. If the Client is a natural person who does not act in the exercise of a profession or business and the Client has not indicated the wish for cancellation before the expiry of the minimum period, the agreement will be automatically converted to an indefinite period, whereby a cancellation period of one month applies.
 2. If the Client is a natural person who does not act in the exercise of a profession or business, the Client may terminate on any day after tacit renewal. The cancellation will take effect one month after receipt of the cancellation. The term 'one month' is understood to mean no later than the day with the same number in the following month.
 3. In the event of termination, termination or dissolution for any reason, Serverion is entitled to immediately delete all data stored or to make it inaccessible and to close all Client's accounts. Serverion is not obliged in that case to provide the Client with a copy of this data.
 4. Client can notify a cancellation via the same channel through which the Agreement was entered into. The Client may also cancel in writing via My Serverion . As some channels are susceptible to misuse and identity theft, Serverion can take measures in the interest of the Client to limit the risk of such misuse. For security reasons, Serverion asks to log in to My Serverion at all times and to cancel the service from there.
 5. If the Client is a natural person who does not act in the exercise of a profession or business, the Client has the right, without giving reasons, to dissolve the Agreement within fourteen days after the conclusion, unless Serverion has already agreed with the Client within this period. has started the implementation of the Agreement. Services that are excluded from the fourteen day cooling-off period are stated including the reason on: https://www.serverion.com/support/terms-and-conditions .
 6. Jeśli Klient nie wywiąże się z któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, Serverion ma prawo rozwiązać wszystkie Umowy zawarte z danym Klientem bez konieczności powiadomienia o niewykonaniu zobowiązania lub interwencji sądowej oraz bez uszczerbku dla prawa Serverion & #8216; do odszkodowania za szkody, utrata zysków i odsetek. .

Artykuł 11. Warunki płatności

 1. The payment obligation of the Client starts at the moment that the agreement is concluded. The payment relates to the period that starts on the day of the actual availability of products and services from Serverion .
 2. Serverion will send an invoice to the Client for the amount owed by the Client. The payment term of this invoice is 14 days after the date of the invoice, unless stated otherwise on the invoice or otherwise agreed in the Agreement.
 3. Klient zgadza się na fakturowanie elektroniczne przez Serverion.
 4. Contrary to the previous paragraph, Serverion is not obliged to send an invoice if the Agreement is a continuing performance contract. Client will pay Serverion monthly or another agreed installment in advance, the amount due for that installment .
 5. Należne koszty są, w zależności od okresu, na jaki umowa została zawarta, naliczone z góry i muszą zostać zapłacone z góry, jeśli nie, Serverion zastrzega sobie prawo do (tymczasowego) zaprzestania świadczenia usług.
 6. If the Client has not paid on time, the Client will be notified of this and a further payment period will be determined. If payment has not been made within that period, the Client will be in default without further notice of default. The Client will then owe the statutory interest as referred to in Articles 6: 119a and 6: 120 Dutch Civil Code (statutory commercial interest). If the Client is a natural person, not acting in the exercise of a profession, he will then owe the statutory interest as referred to in Section 6: 119 of the Dutch Civil Code.
 7. If due amounts due to the Client cannot be collected or not received, Serverion will in any case charge 5 euros for administration costs. The aforementioned fees be increased to 25 euros if the Client still fails to meet the demand of Serverion Serverion and was forced to relinquish its claim. In the latter case, the Client is also obliged to pay reasonable compensation for extrajudicial costs, including all costs as referred to in Section 6: 96 of the Dutch Civil Code.
 8. Jeśli Serverion musiałby ponieść dodatkowe (inne niż wyżej wymienione) koszty w celu odzyskania należnej kwoty, zostaną one odzyskane od Klienta.
 9. If the Client is of the opinion that the costs charged are incorrect, the Client can make the objections known to Serverion within two weeks after the invoice date . After receiving the objection, Serverion will conduct an investigation into the accuracy of the invoice amount.
 10. Roszczenie o zapłatę jest natychmiast wymagalne i płatne, jeżeli Klient ogłosi upadłość, złoży wniosek o moratorium na płatności lub jeśli aktywa Klienta zostaną zajęte w całości, Klient umrze, a ponadto, jeśli przejdzie w stan likwidacji lub zostanie rozwiązany.
 11. W powyższych przypadkach Serverion ma również prawo do rozwiązania lub zawieszenia wykonania Umowy lub dowolnej jej części, która nie została jeszcze wykonana bez powiadomienia o niewykonaniu zobowiązania lub interwencji sądowej, bez prawa do odszkodowania za szkody, które mogą wyniknąć z tego powodu Klient.

Artykuł 12. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów, oprogramowania, analiz, projektów, dokumentacji, porad, raportów, ofert, a także ich materiałów przygotowawczych opracowanych lub udostępnionych w ramach Usługi należą wyłącznie do Serverion lub jej licencjodawców.
 2. Klient uzyskuje wyłącznie prawa i uprawnienia użytkownika wynikające z zakresu Umowy lub udzielone na piśmie, a reszta nie będzie reprodukować ani upubliczniać oprogramowania ani innych materiałów.
 3. Klientowi nie wolno usuwać ani zmieniać oznaczeń dotyczących praw autorskich, marek, nazw handlowych lub innych praw własności intelektualnej z materiałów, w tym oznaczeń dotyczących poufnego charakteru i poufności materiałów.
 4. It is Serverion allowed to take technical measures to protect the materials. If Serverion has protected the materials by means of technical protection, the Client is not permitted to remove or avoid this protection.
 5. Any use, reproduction or disclosure of the materials that fall outside the scope of the Agreement or granted user rights is considered a copyright infringement. The Client shall pay Serverion an immediately due and non-judicial moderation penalty of EUR 2,000 per infringing act , without prejudice to Serverion 's right to be compensated for its damage caused by the infringement or to be allowed to take other legal measures to end the infringement.

Artykuł 13. Poufność

 1. Parties will treat information that they provide to each other before, during or after the execution of the Agreement confidentially when this information is marked as confidential or when the receiving party knows or should reasonably suspect that the information was intended to be confidential. Strony nakładają również ten obowiązek na swoich pracowników i osoby trzecie zaangażowane przez nich w celu wykonania Umowy.
 2. Serverion nie będzie rozpoznawał danych, które Klient przechowuje i / lub rozpowszechnia za pośrednictwem systemów Serverion , chyba że jest to konieczne do prawidłowego wykonania Umowy lub Serverion jest do tego zobowiązany na mocy przepisu prawnego lub orzeczenia sądowego. W takim przypadku Serverion dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć wiedzę o danych w największym możliwym zakresie, o ile jest to w jego mocy.

Artykuł 14. Zmiany w Ogólnych warunkach

 1. Serverion zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków.
 2. Zmiany dotyczą również umów zawartych już z zachowaniem 30 dni od publikacji zmiany na stronie internetowej Serverion lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznych. Zmiany o mniejszym znaczeniu można wprowadzać w dowolnym momencie.
 3. Jeśli klient nie chce zaakceptować zmiany niniejszych warunków, może wypowiedzieć umowę do tego czasu, aż nowe warunki wejdą w życie.

Artykuł 15. Przepisy końcowe

 1. Do tej umowy stosuje się prawo holenderskie.
 2. O ile przepisy obowiązkowego prawa nie stanowią inaczej, wszelkie spory, które mogą wyniknąć z niniejszej umowy, będą przekazywane właściwemu sądowi holenderskiemu w Amsterdamie.
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy wydaje się nieważne, nie wpływa to na ważność całej umowy. W takim przypadku Strony zastąpią (a) nowe postanowienia, które w miarę możliwości zostaną ukształtowane w pierwotnym celu Umowy i Ogólnych Warunków.
 4. W tych warunkach & #8220; napisane & #8221; obejmuje również pocztę elektroniczną i komunikację faksem, pod warunkiem że tożsamość i integralność wiadomości e-mail lub faksu jest wystarczająco ustalona.
 5. Wersja jakiejkolwiek komunikacji otrzymanych lub przechowywanych przez Serverion, pomiar wykonany (monitoring), uważana jest za autentyczny, z zastrzeżeniem dowodu przeciwnego mają być dostarczone przez Klienta.
 6. Strony zawsze informują się nawzajem natychmiast o wszelkich zmianach nazwy, adresu pocztowego, adresu e-mail, numeru telefonu oraz, na żądanie, numeru konta bankowego lub giro. Klient musi wprowadzić te zmiany za pośrednictwem My Serverion . Jeśli Klient wyraźnie pozostanie w zwłoce i nie będzie już dostępny pod żadnym z ostatnich podanych danych kontaktowych, Serverion ma prawo do zakończenia płatnych usług na koniec okresu obowiązywania umowy i natychmiastowego anulowania nieopłaconych usług.
 7. Każda ze Stron jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na stronę trzecią wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony.
 8. Ogólne warunki zostały sporządzone w języku niderlandzkim i angielskim. Tekst w języku niderlandzkim jest wiążący w przypadku jakichkolwiek różnic w treści lub treści.

Refund policy

We can refund purchases made with credit cards or PayPal to the source account. Please note that Serverion has no control over any additional charges that PayPal or credit card companies may charge, so you’ll need to contact them directly.

Deposits made using cryptocurrencies are non-refundable.

 

Domain Names

As stated in our Domain Registration Agreement, domain registrations and renewals are final. However in some cases, we may provide a refund if you have a valid reason for requesting a new domain name cancellation — you will need to Contact Us within 5 days (120 hours) after registration.

Please note that cancellation and refund may be not possible due to restrictions imposed by the applicable registry or registry operating company.

Refunds are not possible for Premium Domains. It is not possible to change or edit domain names after registration, so please ensure correct spelling before confirming your domain purchase.

Where a cancellation and refund is not possible, there are other options: What to do with an unwanted domain?


Hosting Services

Serverion offers a Refund Policy on new purchases of Shared, Reseller, VPS Hosting, and Dedicated servers.

Please note that renewals of hosting services may be refundable in case you cancel your hosting package within 48 hours after renewal. In other cases a prorated refund may be provided upon consideration.

It is required to cancel the hosting account and contact us by submitting a ticket to the Billing/Sales department and providing the cancellation ID.

Individual hosting product policies are as follows:

 

Shared, Reseller & VPS Packages

Open to a full refund within 30 days of purchase, giving you plenty of time to test their overall performance.

Please mind that only first-time hosting accounts are eligible for our 30 Day Money Back Guarantee. For example, if you’ve previously purchased a Shared Hosting package and cancelled it with a refund, you will not be eligible for any further shared hosting refund.

Additional third-party software licenses (like cPanel or Softaculous) are non-refundable.

 

Dedykowane serwery

First-time Dedicated purchases are refundable (excluding license prices) within 1 week of the delivery date.

 

pl_PL