fbpx

Kontakta oss

info@serverion.com

Våra villkor

VARFÖR VÄLJA OSS

Villkor

version 2 augusti 2015

Bra att veta:

 • En tjänst förnyas automatiskt i slutet av avtalsperioden.
 • En åtgärdssats gäller för den första avtalsperioden, med en förlängning betalar du den normala kursen.
 • Avbokningar får senast en månad före kontraktets slut på Serverion inuti zi jn.
 • Du kan enkelt avboka via https: // portal.serverion.com.
 • Efter avslutad beställer du Serverion att leverera tjänsten omedelbart.

Artikel 1. Definitioner

Serverion: Serverion baserat i Brielle och registrerat hos Handelskammaren under filnummer 70564728 .

 1. Kund: den fysiska eller juridiska personen som har ingått ett avtal med Serverion eller som Serverion har gjort ett erbjudande om detta.
 2. Allmänna villkor: detta dokument.
 3. Service: den specifika tjänsten som Serverion accepterar med klienten, enligt vad som anges i avtalet eller offerten.
 4. Avtal: avtalet mellan Serverion och klienten enligt vilket Serverion kommer att utföra tjänsten.
 5. Webbplats: www.serverion.com.
 6. Domännamnleverantör: en utfärdande myndighet eller registrator, som som leverantör för Serverion levererar domännamn under ett eller flera specifika domännamnstillägg till förmån för klienten.
 7. Issuing authority: organization that is listed at IANA as a Sponsoring Organization with one or more specific extensions and as such is authorized to register domain names with these extensions. For all domain names with the extension (s) assigned to the Issuer, the Issuer manages the central database and zone, with the help of which domain names can be used.
 8. Registrar: en organisation som har fått tillstånd från en utfärdande myndighet att registrera eller ändra domännamn direkt i den centrala databasen.
 9. Tillägg: suffixet (suffixet) för ett domännamn efter den första punkten, till exempel & #8220; .com & #8221; i Serverion.com.
 10. Domännamnshållare: innehavaren av ett domännamn enligt den utfärdande myndigheten.

Artikel 2. Offert, erbjudande och acceptans

 1. Serverion will prepare an offer in which it states what is included in the Service and what amount will be owed upon acceptance. Only the description of the Service stated in the quotation is binding. It is also possible for the Client to use the electronic ordering process on the Website in order to purchase the Service. The amount that will be due is also indicated on the Website and the description of the Service stated on the Website is also binding.
 2. Ett offert är utan skyldighet och giltigt i 30 dagar efter sändning av Serverion, om inte annat anges i offerten.
 3. Om det verkar som om informationen från klienten är felaktig har Serverion rätt att justera priserna i enlighet därmed.
 4. These General Terms and Conditions apply to the Agreement at all times, unless expressly agreed otherwise in writing. In addition to the General Terms and Conditions, additional terms and conditions may apply to specific products and / or services. Serverion makes these conditions available before or during the conclusion of the Agreement, in principle by means of a direct hyperlink.
 5. Bestämmelser eller villkor som fastställts av klienten som avviker från eller inte visas i dessa allmänna villkor är endast bindande för Serverion om och i den mån de uttryckligen har accepterats av Serverion skriftligen.
 6. Efter godkännande får avtalet endast ändras med ömsesidigt samtycke.
 7. Avtalet löper från det ögonblick då meddelandet om godkännande av klienten tas emot av Serverion.

Artikel 3. Tjänstens prestanda

 1. Efter att avtalet har ingåtts kommer Serverion att utföra tjänsten så snart som möjligt i enlighet med offerten, elektronisk order eller beställningen per brev eller fax.
 2. Såvida inget annat skriftligen avtalats, garanterar Serverion att tjänsten utförs på bästa sätt med vederbörlig omsorg och expertis.
 3. If and to the extent that a proper execution of the Service requires this, Serverion has the right to have certain work done by third parties. Any related additional costs are at the expense of the Client, unless agreed otherwise.
 4. Client is obliged to do everything that is reasonably necessary and desirable to enable a timely and correct performance of the Service. In particular, the Client ensures that all data, of which Serverion indicates that they are necessary or of which the Client should reasonably understand that they are necessary for the performance of the Service, is provided to Serverion in a timely manner .
 5. Det är Serverion inte tillåtet att självständigt göra ändringar i klienten som skickas in material utan förhandsgodkännande från klienten, exklusive ändringar som Serverion kräver för att utföra åtta för att inkludera det i tjänsten och som inte kommer att förändra materialets innehåll.
 6. If this is part of the Service, Serverion will provide the Client with an administrative username and password. With this data, the Client has access to an administrative account and a management tool with which the Client can, at its own discretion, manage delivery of the Service and manage accounts for individual users and set the possibilities and limitations for these individual users of the Service, all within the limits specified in the Agreement.
 7. Every action that takes place through the administrative account or an account of an individual user is deemed to take place under the responsibility and risk of the Client. Serverion can therefore not be held liable for this. In the event of suspicion of misuse of an account, the Client must report this to Serverion as soon as possible so that it can take measures.
 8. Terms of delivery specified by Serverion , unless explicitly stated in writing that it is a deadline, always have an indicative purpose. Even with an agreed deadline, Serverion will only be in default after the Client has given him written notice of default.
 9. Överskridande av avtalade leveranstider på grund av vilken orsak som helst orsakar inte kompensation, om inte annat avtalas skriftligen.
 10. Serverion har rätt att sätta produkter och tjänster ur drift (tillfälligt) ur drift och / eller begränsa deras användning, eller inte leverera dem eller endast i begränsad utsträckning om Kunden inte uppfyller en skyldighet gentemot Serverion med avseende på till avtalet eller i handlingar som strider mot dessa villkor.

Artikel 4. Priser

 1. Alla priser är exklusive omsättningsskatt (moms) och andra avgifter som tas ut av regeringen, om inte annat anges.
 2. All prices on the website, quotes, folders and other documentation from Serverion are subject to programming and typing errors. No liability is accepted for the consequences of such errors.
 3. If the Agreement is a continuing performance contract, Serverion is entitled to increase the rates applied at any time. To this end, Serverion will inform the Client, via website or e-mail, of tariff changes at least 2 (two) months in advance. In the event of a price increase, the Client has the right to terminate the Agreement, subject to a notice period of 1 month.
 4. Utan möjligheten att avbryta kunden, som företaget, har Serverion rätten att höja alla priser som har avtalats med kunden med 4% varje år den 1 januari.
 5. Alla kostnader som uppstår för Serverion från avtalet bärs av klienten, om inte annat avtalats.

Artikel 5. Hosting och relaterade tjänster

 1. Om tjänsten (även) tjänar tjänster relaterade till lagring och / eller överföring av material som tillhandahålls av klienten till tredje parter, t.ex. när det gäller webbhotell eller e-posttjänster, gäller bestämmelserna i denna artikel.
 2. Client will not publish or offer information via (the servers of) Serverion that is contrary to Dutch law. This includes in particular but not exclusively information that is offered without the permission of the copyright holder (s), information that is malicious, threatening, abusive, racist, hate or discriminatory, information that contains child pornography and information that violates the privacy of third parties or form of stalking , as well as hyperlinks, torrents or other references to such information on third-party websites anywhere in the world (even if the information in the relevant jurisdiction would be legal).
 3. Serverion uses a complaints procedure with which third parties (hereinafter: reporters) can submit a complaint that in their opinion there is such a struggle. If, in Serverion 's opinion, a complaint is justified, Serverion is entitled to remove the material or make it inaccessible. In that case , Serverion is also entitled to provide the Client's personal data to a reporter or to the competent authorities. Serverion will inform the Client about the course of this procedure.
 4. If there is potentially criminal information, Serverion is entitled to report this. Serverion can hereby provide all relevant information about the Client and the information to the competent authorities and perform all other actions that these authorities request Serverion to perform in the context of the investigation.
 5. Vid upprepade (motiverade) klagomål om den information som erbjuds av klienten har Serverion rätt att säga upp och / eller säga upp avtalet.
 6. Client indemnifies Serverion against all damage resulting from the above. Serverion is not liable for any damage suffered by the Client as a result of intervention by Serverion in the context of the complaint procedure, even if the complaint turns out to be unjustified and the information is not contrary to Dutch law.
 7. Client refrains from hindering other clients or internet users or causing damage to the servers. The Client is forbidden to start processes or programs, whether or not via the server, which the Client knows or can reasonably suspect that this impedes Serverion , other Clients or internet users or causes damage. Serverion will inform the Client of any measures.
 8. Klienten kommer att följa de allmänt accepterade uppförandevillkoren på internet som fastställs i RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) och framtida justeringar av dessa.
 9. Utan samtycke från Serverion är klienten förbjuden att överföra användarnamn eller användarnamn och lösenord eller lösenord som tillhandahålls av Serverion till tredje part.
 10. Serverion may set a maximum for the amount of storage space or data traffic per month that the Client may use in the context of the Service. If this maximum is exceeded, Serverion is authorized to charge an additional amount in accordance with the amounts for extra data traffic that are stated on the Website. No liability exists for consequences of not being able to send, receive, store or change data if an agreed limit for storage space or data traffic has been reached.
 11. Kunden ger härmed Serverion en obegränsad licens för att distribuera, lagra, överföra eller kopiera allt material som distribueras av klienten via Serverion & #8216; s system på något sätt som bedöms vara lämpligt av Serverion, men endast i den utsträckning som detta är rimligt nödvändigt till förmån för Serverion & #8216; s efterlevnad av avtalet.
 12. Förutom de lagliga förpliktelserna är skada orsakad av inkompetens eller underlåtenhet att handla i enlighet med ovanstående punkter för kundens konto.

Artikel 6. Domännamn och IP-adresser

 1. Om tjänsten (också) tjänar till att Serverion kommer att medla för klienten att få ett domännamn och / eller IP-adress, gäller bestämmelserna i denna artikel också.
 2. The application, allocation and possible use of a domain name and / or IP address depend on and are subject to the applicable rules and procedures of the relevant Domain Name Suppliers, including Stichting Internet Domeinregistratie Nederland and RIPE. The relevant authority decides on the allocation of a domain name and / or IP address. Serverion only plays a mediating role in the application and does not guarantee that an application will also be honored.
 3. The client can only ascertain from the confirmation by e-mail from Serverion , in which it is stated that the requested domain name has been registered, the fact of registration. An invoice for registration costs is not confirmation of registration.
 4. Klient ersätter och håller Serverion ofarligt för alla skador som är relaterade till (användningen av) ett domännamn på uppdrag av eller av klienten.
 5. Serverion ansvarar inte för klientens #8217; s förlust av sina rättigheter på ett domännamn eller för det faktum att domännamnet begärs och / eller förvärvas av en tredje part under tiden, utom vid avsikt eller grovhet vårdslöshet från Serverion.
 6. Om Serverion registrerar ett domännamn i sitt namn till förmån för klienten, kommer Serverion att samarbeta med förfrågningar från klienten om överföring, överföring eller avbokning av detta domännamn.
 7. Domain name holder and Client are deemed to be the same (legal) person. If the Client and the domain name holder are different (legal) persons, then the provisions of this paragraph also apply, unless the domain name holder is Serverion or a local contact person of Serverion for the benefit of the Client:
 • Klienten åtar sig att informera domännamnsinnehavaren om och att följa artikel 6, punkt 8, som gäller Kunden;
 • Kunden förblir ansvarig för att alla andra bestämmelser i avtalet uppfylls.
 1. The Client must comply with all registration conditions, provisions and (dispute) regulations that Domain Name Suppliers set for the application, allocation or use of a domain name and / or the IP address. Client is referred to domain name conditions that belong to the relevant extension on an overview page: https: // www.serverion.com / domainnames . The domain name conditions form part of the Agreement.
 2. Serverion har rätt att göra domännamnet och / eller IP-adressen otillgängliga eller oanvändbara, eller att placera det i sitt eget namn om klienten påvisbart inte följer avtalet, men endast under den tid klienten är i standard och endast efter en rimlig tidsperiod för efterlevnad har angetts i ett skriftligt meddelande om fallissemang.
 3. I händelse av uppsägning av avtalet på grund av kontraktsbrott av klienten har Serverion rätt att avbryta domännamnet och / eller IP-adressen.
 4. Rektor noterade Serverions integritet (https://www.serverion.com/about-us/privacy-uttalande) och samtycker till behandlingen av personuppgifter för domännamn som beskrivs i sekretesspolicyn.
 5. If, at the Client's request, data from the WHOIS is protected or hidden, this does not mean that Serverion will no longer be able to provide (name and address) data to the competent authorities. If Serverion has a legal obligation to provide data to competent authorities, Serverion will comply with this obligation at all times.

Artikel 7. Tjänstens tillgänglighet

 1. Serverion will endeavor to achieve uninterrupted availability of its systems and networks, and to achieve access to data stored by Serverion , but offers no guarantees in this regard unless otherwise agreed in the quotation or the electronic ordering procedure through a Service Level designated as such. Agreement (SLA). Unless otherwise provided in such an SLA , the provisions in this article apply to availability.
 2. Serverion does not make backup copies ( back-ups ) available to the Client, unless the Client has purchased an additional SLA for this. It is therefore the responsibility of the Client to make backup copies of the data stored at Serverion .
 3. Serverion will endeavor to keep the software it uses up-to-date. Serverion is however dependent on its supplier (s). Serverion is entitled not to install certain updates or patches if, in its opinion, this does not benefit a correct delivery of the Service.
 4. Serverion will endeavor to ensure that the Client can use the networks that are directly or indirectly connected to the Serverion network . However, Serverion cannot guarantee that these networks will be available at any time.
 5. Om, enligt Serverions åsikt, uppstår en fara för funktionen av datorsystem eller nätverk för Serverion eller tredje parter och / eller den tjänst som tillhandahålls via ett nätverk, särskilt genom överdriven skickning av e-post eller annan data, dåligt säkrade system eller aktiviteter av virus, trojaner och liknande programvara, har Serverion rätt att vidta alla åtgärder som den anser rimligt nödvändiga för att avvärja eller förhindra denna fara.

Artikel 8. Ansvar

 1. Serverion 's liability for direct damage suffered by the Client as a result of an attributable shortcoming in the fulfillment by Serverion of its obligations under this Agreement, or due to an unlawful act of Serverion , its employees or third parties engaged by it, is per event or a series of related events limited to an amount equal to the fees that the Client owes per year under this Agreement (excluding VAT). In no case, however, will the total compensation for direct damage amount to more than 1,000 euros (excluding VAT).
 2. Serverions ansvar för indirekt skada, inklusive följdskada, förlorad vinst, förlorade besparingar, förlust av (affärs) data och skador på grund av affärsavbrott undantas.
 3. Apart from the cases referred to in Article 8, paragraph 1, Serverion has no liability whatsoever for compensation, regardless of the grounds on which an action for compensation would be based. The maximum amounts referred to in Article 8, paragraph 1, however, will lapse if and insofar as the damage is the result of intent or gross negligence on the part of Serverion's management staff .
 4. Serverion 's liability for attributable shortcoming in the performance of the Agreement arises only if the Client gives Serverion immediate and proper written notice of default, thereby stipulating a reasonable period of time to clear the shortcoming, and Serverion also after that period attributable in the performance of its obligations. fall short . The notice of default must contain as detailed a description as possible of the shortcoming, so that Serverion is able to respond adequately.
 5. Serverion ansvarar aldrig för skador orsakade av force majeure.
 6. Ett villkor för att det finns någon rätt till kompensation är alltid att klienten rapporterar skadorna skriftligen till Serverion inom 30 dagar efter inträffandet.
 7. Klienten skadeställer Serverion mot alla fordringar från tredje part för ansvar som uppstår till följd av en fel i Tjänsten som levererades av klienten till en tredje part och som också bestod av varor, material eller resultat som levererats av Serverion.

Artikel 9. Störningar och force majeure

 1. Serverion has the right to temporarily put its systems, including the Website, or parts thereof out of use for maintenance, modification or improvement thereof. Serverion will try to have such a decommissioning take place as far as possible outside office hours and will endeavor to inform the Client in good time about the planned decommissioning. However, Serverion is never liable for compensation for damage in connection with such decommissioning.
 2. Serverion has the right to adjust its systems, including the Website, or parts thereof from time to time to improve functionality and to correct errors. If an adjustment leads to a significant change in functionality, Serverion will endeavor to inform the Client thereof. In the case of adjustments that are relevant for several clients, it is not possible to waive a specific adjustment only for the Client. Serverion is not obliged to pay any compensation for damage caused by such an adjustment.
 3. Serverion kommer att sträva efter att informera klienten om avbrottets art och förväntade varaktighet i händelse av att tjänsten inte är tillgänglig på grund av fel, underhåll eller andra orsaker.
 4. I händelse av force majeure, vilket i alla fall innebär störningar eller misslyckanden på internet, telekommunikationsinfrastrukturen, synflood, nätattack, DoS eller DDoS-attacker, strömavbrott, interna störningar, mobilisering, krig, blockering i transport, strejk, uteslutning , affärsstörningar, stagnation i leverans, brand, översvämningar, import- och exportbegränsningar och i händelse av att Serverion inte kan leverera av sina egna leverantörer, oavsett anledning till detta, varför uppfyllandet av avtalet inte rimligt kan förväntas av Serverion, kommer verkställandet av avtalet att avbrytas eller avtalet avslutas om situationen för force majeure har varat längre än nittio dagar, allt utan skyldighet att betala kompensation.

Artikel 10. Varaktighet och avbokning

 1. If the Service extends to the periodic provision of services during a certain period, the Agreement is deemed to have been entered into for the minimum period specified per service. If this minimum period has expired without a party having indicated the wish to cancel at least one (1) month before the end date of the contract, the contract will be automatically extended by the period specified for each service. If the Client is a natural person who does not act in the exercise of a profession or business and the Client has not indicated the wish for cancellation before the expiry of the minimum period, the agreement will be automatically converted to an indefinite period, whereby a cancellation period of one month applies.
 2. If the Client is a natural person who does not act in the exercise of a profession or business, the Client may terminate on any day after tacit renewal. The cancellation will take effect one month after receipt of the cancellation. The term 'one month' is understood to mean no later than the day with the same number in the following month.
 3. In the event of termination, termination or dissolution for any reason, Serverion is entitled to immediately delete all data stored or to make it inaccessible and to close all Client's accounts. Serverion is not obliged in that case to provide the Client with a copy of this data.
 4. Client can notify a cancellation via the same channel through which the Agreement was entered into. The Client may also cancel in writing via My Serverion . As some channels are susceptible to misuse and identity theft, Serverion can take measures in the interest of the Client to limit the risk of such misuse. For security reasons, Serverion asks to log in to My Serverion at all times and to cancel the service from there.
 5. If the Client is a natural person who does not act in the exercise of a profession or business, the Client has the right, without giving reasons, to dissolve the Agreement within fourteen days after the conclusion, unless Serverion has already agreed with the Client within this period. has started the implementation of the Agreement. Services that are excluded from the fourteen day cooling-off period are stated including the reason on: https://www.serverion.com/support/terms-and-conditions .
 6. Om klienten inte uppfyller några av sina skyldigheter enligt avtalet, har Serverion rätten att säga upp alla avtal som ingåtts med den berörda klienten utan att ett meddelande om fallissemang eller rättsligt ingripande krävs och utan att det påverkar Serverion & #8216; s rätt till kompensation för skada, förlust av vinst och ränta. .

Artikel 11. Betalningsvillkor

 1. The payment obligation of the Client starts at the moment that the agreement is concluded. The payment relates to the period that starts on the day of the actual availability of products and services from Serverion .
 2. Serverion will send an invoice to the Client for the amount owed by the Client. The payment term of this invoice is 14 days after the date of the invoice, unless stated otherwise on the invoice or otherwise agreed in the Agreement.
 3. Kunden samtycker till elektronisk fakturering av Serverion.
 4. Contrary to the previous paragraph, Serverion is not obliged to send an invoice if the Agreement is a continuing performance contract. Client will pay Serverion monthly or another agreed installment in advance, the amount due for that installment .
 5. De förfallna kostnaderna beror på vilken period avtalet ingås, debiteras i förväg och måste betalas i förväg, om inte Serverion förbehåller sig rätten (tillfälligt) att stänga av tjänsterna.
 6. If the Client has not paid on time, the Client will be notified of this and a further payment period will be determined. If payment has not been made within that period, the Client will be in default without further notice of default. The Client will then owe the statutory interest as referred to in Articles 6: 119a and 6: 120 Dutch Civil Code (statutory commercial interest). If the Client is a natural person, not acting in the exercise of a profession, he will then owe the statutory interest as referred to in Section 6: 119 of the Dutch Civil Code.
 7. If due amounts due to the Client cannot be collected or not received, Serverion will in any case charge 5 euros for administration costs. The aforementioned fees be increased to 25 euros if the Client still fails to meet the demand of Serverion Serverion and was forced to relinquish its claim. In the latter case, the Client is also obliged to pay reasonable compensation for extrajudicial costs, including all costs as referred to in Section 6: 96 of the Dutch Civil Code.
 8. Om Serverion har varit tvunget att ådra sig ytterligare (andra än ovannämnda) kostnader för att samla in det förfallna beloppet kommer dessa att återkrävas från klienten.
 9. If the Client is of the opinion that the costs charged are incorrect, the Client can make the objections known to Serverion within two weeks after the invoice date . After receiving the objection, Serverion will conduct an investigation into the accuracy of the invoice amount.
 10. Kravet på betalning förfaller omedelbart och betalas om klienten förklaras konkurs, ansöker om betalningsvillkor eller om klientens & #8217: s tillgångar utnyttjas i sin helhet, dör klienten och dessutom, om den inträder i likvidation eller upplöses.
 11. I ovanstående fall har Serverion också rätt att säga upp eller avbryta verkställandet av avtalet eller någon del av det som ännu inte har utförts utan meddelande om fallissemang eller rättsligt ingripande, utan rätt till kompensation för skada som kan uppstå till följd av detta för Klient.

Artikel 12. Immateriella rättigheter

 1. Alla immateriella rättigheter på allt material, programvara, analyser, design, dokumentation, rådgivning, rapporter, offert, samt förberedande material därav som utvecklats eller görs tillgängliga inom ramen för Tjänsten är uteslutande ägda åt Serverion eller dess licensgivare.
 2. Klienten erhåller endast användarrättigheter och befogenheter som härrör från avtalets räckvidd eller som beviljas skriftligen och för resten klienten inte kommer att reproducera eller offentliggöra programvaran eller annat material.
 3. Kunden har inte tillåtelse att ta bort eller ändra någon beteckning angående upphovsrätt, varumärken, handelsnamn eller andra immateriella rättigheter från materialet, inklusive beteckningar beträffande materialets konfidentiella karaktär och sekretess.
 4. It is Serverion allowed to take technical measures to protect the materials. If Serverion has protected the materials by means of technical protection, the Client is not permitted to remove or avoid this protection.
 5. Any use, reproduction or disclosure of the materials that fall outside the scope of the Agreement or granted user rights is considered a copyright infringement. The Client shall pay Serverion an immediately due and non-judicial moderation penalty of EUR 2,000 per infringing act , without prejudice to Serverion 's right to be compensated for its damage caused by the infringement or to be allowed to take other legal measures to end the infringement.

Artikel 13. Sekretess

 1. Parties will treat information that they provide to each other before, during or after the execution of the Agreement confidentially when this information is marked as confidential or when the receiving party knows or should reasonably suspect that the information was intended to be confidential. Parterna ålägger dessutom sina anställda och tredje parter som är engagerade av dem för genomförandet av avtalet.
 2. Serverion kommer inte att ta med sig information som klienten lagrar och / eller sprider via Serverion-systemen , såvida inte detta är nödvändigt för korrekt genomförande av avtalet eller om Serverion är skyldig att göra det i kraft av en rättslig bestämmelse eller domstolsbeslut. I så fall kommer Serverion att sträva efter att begränsa kunskapen om uppgifterna så mycket som möjligt, såvitt detta ligger inom dess makt.

Artikel 14. Ändringar av de allmänna villkoren

 1. Serverion förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera dessa villkor.
 2. Ändringar gäller också för avtal som redan har ingåtts med vederbörlig hänsyn till en period på 30 dagar efter publicering av ändringen på Serverions webbplats eller med elektronisk meddelanden. Ändringar av mindre betydelse kan göras när som helst.
 3. Om kunden inte vill acceptera en ändring av dessa villkor kan den säga upp avtalet senast detta datum tills de nya villkoren träder i kraft.

Artikel 15. Slutbestämmelser

 1. Holländsk lag gäller för detta avtal.
 2. I den mån reglerna i obligatorisk lagstiftning inte föreskriver något annat, kommer alla tvister som kan uppstå till följd av detta avtal överlämnas till den behöriga nederländska domstolen i Amsterdam.
 3. Om någon bestämmelse från detta avtal verkar vara ogiltig påverkar detta inte giltigheten för hela avtalet. Parterna kommer i så fall att ersätta (a) nya bestämmelser som, så långt det är möjligt lagligt, syftet med det ursprungliga avtalet och allmänna villkor kommer att ges form.
 4. Under dessa förhållanden är & #8220; skriven & #8221; inkluderar också e-post och kommunikation via fax, förutsatt att identiteten och integriteten för e-postmeddelandet eller faxet är tillräckligt fastställt.
 5. Den version av all kommunikation som mottagits eller lagras av Serverion , mätning (övervakning), anses vara giltig, med förbehåll för att motsatsen tillhandahålls av klienten.
 6. Parterna kommer alltid att informera varandra omedelbart om ändringar i namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och, om så krävs, bank- eller girokontonummer. Klienten måste implementera dessa ändringar via My Serverion . Om klienten bevisligen förblir i standard och inte längre är tillgänglig under någon av de senaste kontaktinformationen som tillhandahålls, har Serverion rätt att säga upp betalda tjänster i slutet av kontraktstiden och omedelbart avbryta obetalda tjänster.
 7. Varje part har bara rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till en tredje part med förhandens skriftliga medgivande från den andra parten.
 8. De allmänna villkoren har upprättats på holländska och på engelska. Den nederländska texten är bindande i händelse av skillnad i innehåll eller anspråk.

Refund policy

We can refund purchases made with credit cards or PayPal to the source account. Please note that Serverion has no control over any additional charges that PayPal or credit card companies may charge, so you’ll need to contact them directly.

Deposits made using cryptocurrencies are non-refundable.

 

Domain Names

As stated in our Domain Registration Agreement, domain registrations and renewals are final. However in some cases, we may provide a refund if you have a valid reason for requesting a new domain name cancellation — you will need to Contact Us within 5 days (120 hours) after registration.

Please note that cancellation and refund may be not possible due to restrictions imposed by the applicable registry or registry operating company.

Refunds are not possible for Premium Domains. It is not possible to change or edit domain names after registration, so please ensure correct spelling before confirming your domain purchase.

Where a cancellation and refund is not possible, there are other options: What to do with an unwanted domain?


Hosting Services

Serverion offers a Refund Policy on new purchases of Shared, Reseller, VPS Hosting, and Dedicated servers.

Please note that renewals of hosting services may be refundable in case you cancel your hosting package within 48 hours after renewal. In other cases a prorated refund may be provided upon consideration.

It is required to cancel the hosting account and contact us by submitting a ticket to the Billing/Sales department and providing the cancellation ID.

Individual hosting product policies are as follows:

 

Shared, Reseller & VPS Packages

Open to a full refund within 30 days of purchase, giving you plenty of time to test their overall performance.

Please mind that only first-time hosting accounts are eligible for our 30 Day Money Back Guarantee. For example, if you’ve previously purchased a Shared Hosting package and cancelled it with a refund, you will not be eligible for any further shared hosting refund.

Additional third-party software licenses (like cPanel or Softaculous) are non-refundable.

 

Dedikerade servrar

First-time Dedicated purchases are refundable (excluding license prices) within 1 week of the delivery date.

 

sv_SE