mariadb

Hur man installerar MariaDB 10.3 på CentOS

MariaDB är en samhällsutvecklad, kommersiellt stödd gaffel av MySQL relationsdatabashanteringssystemet (RDBMS), avsedd att förbli gratis och öppen källkodsprogramvara under GNU General Public License. 1. Se till att du inte redan kör ...

Installera EPEL Repository på CentOS

EPEL står för Extra paket för Enterprise Linux och detta arkiv innehåller många extra paket. Det jag verkligen gillar med EPEL är att paket från EPEL aldrig kommer i konflikt med standardpaket.Installering av EPEL är lätt ...