fbpx

Contacteu-nos

info@serverion.com

Els nostres termes i condicions

PERQUÈ ESCOLLI'ns?

Termes i condicions

versió 2 d’agost de 2015

És bo saber-ho:

 • Un servei es renova automàticament al final del període de contracte.
 • Una tarifa d’acció s’aplica al primer període de contracte, amb una extensió que pagueu la tarifa normal.
 • Les cancel·lacions no han de transcórrer un mes abans de la finalització del contracte a Serverion dins zi jn.
 • Podeu donar una cancel·lació fàcilment a través de https: // portal.serverion.com.
 • Un cop finalitzada, demaneu que Serverion lliuri el servei immediatament.

Article 1. Definicions

Servidor: Servició amb seu a Brielle i registrada a la Cambra de Comerç amb el número de fitxer 70564728 .

 1. Client: la persona física o jurídica que ha subscrit un acord amb Serverion o a qui Serverion ha fet una oferta per a això.
 2. Condicions generals: el present document.
 3. Servei: el servei específic que Serverion acorda amb el Client, tal com es recull a l'Acord o cotització.
 4. Acord: l’acord entre Serverion i el client en virtut del qual Serverion realitzarà el Servei.
 5. Lloc web: www.serverion.com.
 6. Proveïdor de noms de domini: una autoritat emissora o registre, que com a proveïdor de Serverion subministra noms de domini en una o més extensions de noms de domini específics per al benefici del client.
 7. Issuing authority: organization that is listed at IANA as a Sponsoring Organization with one or more specific extensions and as such is authorized to register domain names with these extensions. For all domain names with the extension (s) assigned to the Issuer, the Issuer manages the central database and zone, with the help of which domain names can be used.
 8. Registrador: una organització que ha rebut permís d’una Autoritat Emissora per registrar o canviar noms de domini directament a la base de dades central.
 9. Extensió: el sufix (nom) de domini després del primer punt, com ara & #8220; .com i #8221; a Serverion.com.
 10. Titular del nom de domini: el titular d'un nom de domini segons l'Autoritat Emissora.

Article 2. Citació, oferta i acceptació

 1. Serverion will prepare an offer in which it states what is included in the Service and what amount will be owed upon acceptance. Only the description of the Service stated in the quotation is binding. It is also possible for the Client to use the electronic ordering process on the Website in order to purchase the Service. The amount that will be due is also indicated on the Website and the description of the Service stated on the Website is also binding.
 2. Un pressupost no té obligació i és vàlid durant 30 dies després de la tramesa per Serverion, tret que s'indiqui el contrari a la cotització.
 3. Si sembla que la informació proporcionada pel Client és incorrecta, Serverion té dret a ajustar els preus en conseqüència.
 4. These General Terms and Conditions apply to the Agreement at all times, unless expressly agreed otherwise in writing. In addition to the General Terms and Conditions, additional terms and conditions may apply to specific products and / or services. Serverion makes these conditions available before or during the conclusion of the Agreement, in principle by means of a direct hyperlink.
 5. Les disposicions o condicions establertes pel Client que no es desvien o no apareixen en aquests Termes i Condicions generals són vinculants per a Serverion si, i en la mesura que han estat acceptades per escrit de Serverion per escrit.
 6. Després de l'acceptació, l'Acord només es podrà modificar amb consentiment mutu.
 7. L’Acord s’executa des del moment que Serverion rep la notificació sobre l’acceptació per part del Client.

Article 3. Realització del Servei

 1. Després de la conclusió de l'Acord, Serverion realitzarà el Servei el més aviat possible d'acord amb la cotització, la comanda electrònica o la comanda per carta o fax.
 2. Tret que s’acordi altrament per escrit, Serverion garanteix que el Servei es realitzarà al màxim de la seva capacitat amb la deguda cura i l’experiència.
 3. If and to the extent that a proper execution of the Service requires this, Serverion has the right to have certain work done by third parties. Any related additional costs are at the expense of the Client, unless agreed otherwise.
 4. Client is obliged to do everything that is reasonably necessary and desirable to enable a timely and correct performance of the Service. In particular, the Client ensures that all data, of which Serverion indicates that they are necessary or of which the Client should reasonably understand that they are necessary for the performance of the Service, is provided to Serverion in a timely manner .
 5. No es permet a Serverion fer canvis de forma independent al material enviat pel client sense el permís previ del client, excloent els canvis que Serverion necessaris per realitzar vuit per incloure'l al servei i que no alterarà la substància del material.
 6. If this is part of the Service, Serverion will provide the Client with an administrative username and password. With this data, the Client has access to an administrative account and a management tool with which the Client can, at its own discretion, manage delivery of the Service and manage accounts for individual users and set the possibilities and limitations for these individual users of the Service, all within the limits specified in the Agreement.
 7. Every action that takes place through the administrative account or an account of an individual user is deemed to take place under the responsibility and risk of the Client. Serverion can therefore not be held liable for this. In the event of suspicion of misuse of an account, the Client must report this to Serverion as soon as possible so that it can take measures.
 8. Terms of delivery specified by Serverion , unless explicitly stated in writing that it is a deadline, always have an indicative purpose. Even with an agreed deadline, Serverion will only be in default after the Client has given him written notice of default.
 9. Superar els terminis d’entrega acordats per qualsevol causa no produeixi compensació, tret que s’acordi el contrari per escrit.
 10. Serverion té dret a posar fora de servei els productes i serveis (temporalment) i / o limitar-ne l’ús, o no a lliurar-los o només en una mesura limitada si el Client incompleix una obligació cap a Serverion respecte d’aquest. a l'Acord o en actes contraris a aquestes condicions.

Article 4. Preus

 1. Tots els preus no inclouen impostos sobre facturació (IVA) i altres impostos imposats pel govern, tret que s'indiqui el contrari.
 2. All prices on the website, quotes, folders and other documentation from Serverion are subject to programming and typing errors. No liability is accepted for the consequences of such errors.
 3. If the Agreement is a continuing performance contract, Serverion is entitled to increase the rates applied at any time. To this end, Serverion will inform the Client, via website or e-mail, of tariff changes at least 2 (two) months in advance. In the event of a price increase, the Client has the right to terminate the Agreement, subject to a notice period of 1 month.
 4. Sense la possibilitat de cancel·lar el Client, sent l'empresa, el dret d'augmentar tots els preus que s'han acordat amb el Client per 4% cada any l'1 de gener.
 5. Totes les despeses derivades del Servici de l'Acord seran a càrrec del Client, tret que s'acordi el contrari.

Article 5. Serveis d'allotjament i serveis relacionats

 1. A més, si el Servei (també) presta serveis relacionats amb l’emmagatzematge i / o la transferència de material subministrat pel Client a tercers, com per exemple en el cas d’allotjament web o serveis de correu electrònic, també s’aplicaran les disposicions d’aquest article.
 2. Client will not publish or offer information via (the servers of) Serverion that is contrary to Dutch law. This includes in particular but not exclusively information that is offered without the permission of the copyright holder (s), information that is malicious, threatening, abusive, racist, hate or discriminatory, information that contains child pornography and information that violates the privacy of third parties or form of stalking , as well as hyperlinks, torrents or other references to such information on third-party websites anywhere in the world (even if the information in the relevant jurisdiction would be legal).
 3. Serverion uses a complaints procedure with which third parties (hereinafter: reporters) can submit a complaint that in their opinion there is such a struggle. If, in Serverion 's opinion, a complaint is justified, Serverion is entitled to remove the material or make it inaccessible. In that case , Serverion is also entitled to provide the Client's personal data to a reporter or to the competent authorities. Serverion will inform the Client about the course of this procedure.
 4. If there is potentially criminal information, Serverion is entitled to report this. Serverion can hereby provide all relevant information about the Client and the information to the competent authorities and perform all other actions that these authorities request Serverion to perform in the context of the investigation.
 5. En cas de queixes repetides (justificades) sobre la informació que ofereix el Client, Serverion té dret a rescindir i / o a rescindir l’Acord.
 6. Client indemnifies Serverion against all damage resulting from the above. Serverion is not liable for any damage suffered by the Client as a result of intervention by Serverion in the context of the complaint procedure, even if the complaint turns out to be unjustified and the information is not contrary to Dutch law.
 7. Client refrains from hindering other clients or internet users or causing damage to the servers. The Client is forbidden to start processes or programs, whether or not via the server, which the Client knows or can reasonably suspect that this impedes Serverion , other Clients or internet users or causes damage. Serverion will inform the Client of any measures.
 8. El client respectarà les regles de conducta generalment acceptades a Internet, tal i com s’estableix a RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) i els seus ajustaments futurs.
 9. Sense el consentiment de Serverion, es prohibeix al Client transferir el nom d’usuari, els noms d’usuari i la contrasenya o les contrasenyes proporcionades per Serverion a tercers.
 10. Serverion may set a maximum for the amount of storage space or data traffic per month that the Client may use in the context of the Service. If this maximum is exceeded, Serverion is authorized to charge an additional amount in accordance with the amounts for extra data traffic that are stated on the Website. No liability exists for consequences of not being able to send, receive, store or change data if an agreed limit for storage space or data traffic has been reached.
 11. El Client concedeix a Serverion una llicència il·limitada per distribuir, emmagatzemar, transmetre o copiar tots els materials distribuïts pel Client a través dels sistemes Serverion i #8216; s de qualsevol manera que consideri oportuns, però només en la mesura que això sigui raonablement necessari per al benefici de El compliment de l'Acord amb el Servidor & #8216;
 12. A més de les obligacions legals, els danys causats per incompetència o falta d'actuació d'acord amb els punts anteriors són a compte del Client.

Article 6. Noms de domini i adreces IP

 1. Si el Servei (també) serveix per assegurar-se que el Servidor mediarà per al Client en l'obtenció d'un nom de domini i / o una adreça IP, també s'apliquen les disposicions d'aquest article.
 2. The application, allocation and possible use of a domain name and / or IP address depend on and are subject to the applicable rules and procedures of the relevant Domain Name Suppliers, including Stichting Internet Domeinregistratie Nederland and RIPE. The relevant authority decides on the allocation of a domain name and / or IP address. Serverion only plays a mediating role in the application and does not guarantee that an application will also be honored.
 3. The client can only ascertain from the confirmation by e-mail from Serverion , in which it is stated that the requested domain name has been registered, the fact of registration. An invoice for registration costs is not confirmation of registration.
 4. El Client indemnitza i manté Serverion perjudicial per tots els danys relacionats amb (l'ús) d'un nom de domini en nom o per part del Client.
 5. Serverion no es fa responsable de la pèrdua dels seus drets sobre el nom de domini o del client pel fet que el nom de domini sigui sol·licitat i / o adquirit per un tercer de forma provisional, excepte en el cas de la intenció o la brutalitat. negligència per part de Serverion.
 6. Si Serverion registra un nom de domini al seu nom en benefici del Client, Serverion cooperarà amb les sol·licituds del Client per a la transferència, transferència o cancel·lació d'aquest nom de domini.
 7. Domain name holder and Client are deemed to be the same (legal) person. If the Client and the domain name holder are different (legal) persons, then the provisions of this paragraph also apply, unless the domain name holder is Serverion or a local contact person of Serverion for the benefit of the Client:
 • El Client es compromet a informar el titular del nom de domini sobre i conforme amb el paràgraf 8 de l'article 6, que s'aplica al Client;
 • El client segueix sent responsable del compliment de totes les altres disposicions de l'Acord.
 1. The Client must comply with all registration conditions, provisions and (dispute) regulations that Domain Name Suppliers set for the application, allocation or use of a domain name and / or the IP address. Client is referred to domain name conditions that belong to the relevant extension on an overview page: https: // www.serverion.com / domainnames . The domain name conditions form part of the Agreement.
 2. Serverion té dret a fer que el nom de domini i / o adreça IP sigui inaccessible o inutilitzable, o que el posi al seu propi nom si el Client incompleix demostràbilment l'Acord, però només durant la durada que el Client tingui per defecte i només després en un comunicat d'impagament s'ha indicat un termini raonable per complir-lo.
 3. En cas de rescissió de l’Acord per incompliment del contracte per part del Client, Serverion té dret a cancel·lar el nom de domini i / o l’adreça IP.
 4. Principal va assenyalar la privadesa de Serverion (https://www.serverion.com/about-us/privacy declaració) i es compromet al tractament de dades personals per a noms de domini tal com es descriu a la Política de privadesa.
 5. If, at the Client's request, data from the WHOIS is protected or hidden, this does not mean that Serverion will no longer be able to provide (name and address) data to the competent authorities. If Serverion has a legal obligation to provide data to competent authorities, Serverion will comply with this obligation at all times.

Article 7. Disponibilitat del Servei

 1. Serverion will endeavor to achieve uninterrupted availability of its systems and networks, and to achieve access to data stored by Serverion , but offers no guarantees in this regard unless otherwise agreed in the quotation or the electronic ordering procedure through a Service Level designated as such. Agreement (SLA). Unless otherwise provided in such an SLA , the provisions in this article apply to availability.
 2. Serverion does not make backup copies ( back-ups ) available to the Client, unless the Client has purchased an additional SLA for this. It is therefore the responsibility of the Client to make backup copies of the data stored at Serverion .
 3. Serverion will endeavor to keep the software it uses up-to-date. Serverion is however dependent on its supplier (s). Serverion is entitled not to install certain updates or patches if, in its opinion, this does not benefit a correct delivery of the Service.
 4. Serverion will endeavor to ensure that the Client can use the networks that are directly or indirectly connected to the Serverion network . However, Serverion cannot guarantee that these networks will be available at any time.
 5. Si, segons l'opinió de Serverion, es presenta un perill per al funcionament dels sistemes informàtics o de la xarxa de Serverion o de tercers i / o el servei prestat a través d'una xarxa, en particular mitjançant l'enviament excessiu de correu electrònic o altres dades, mal assegurat. Serverion té dret a prendre totes les mesures que consideri raonablement necessàries per prevenir o prevenir aquest perill.

Article 8. Responsabilitat

 1. Serverion 's liability for direct damage suffered by the Client as a result of an attributable shortcoming in the fulfillment by Serverion of its obligations under this Agreement, or due to an unlawful act of Serverion , its employees or third parties engaged by it, is per event or a series of related events limited to an amount equal to the fees that the Client owes per year under this Agreement (excluding VAT). In no case, however, will the total compensation for direct damage amount to more than 1,000 euros (excluding VAT).
 2. No s’exclou la responsabilitat de Serverion per danys indirectes, inclosos danys conseqüents, benefici perdut, estalvi perdut, pèrdua de dades (comercials) i danys per interrupció del negoci.
 3. Apart from the cases referred to in Article 8, paragraph 1, Serverion has no liability whatsoever for compensation, regardless of the grounds on which an action for compensation would be based. The maximum amounts referred to in Article 8, paragraph 1, however, will lapse if and insofar as the damage is the result of intent or gross negligence on the part of Serverion's management staff .
 4. Serverion 's liability for attributable shortcoming in the performance of the Agreement arises only if the Client gives Serverion immediate and proper written notice of default, thereby stipulating a reasonable period of time to clear the shortcoming, and Serverion also after that period attributable in the performance of its obligations. fall short . The notice of default must contain as detailed a description as possible of the shortcoming, so that Serverion is able to respond adequately.
 5. El servidor no es responsabilitza dels danys causats per força major.
 6. Una condició per a l'existència de qualsevol dret a una compensació és sempre que el Client notifiqui els perjudicis per escrit a Serverion dins dels 30 dies següents a la seva ocurrència.
 7. El Client indemnitza a Serverion contra totes les reclamacions de tercers per responsabilitat derivada d’un defecte en el Servei que va ser lliurat pel Client a un tercer i que també consistia en béns, materials o resultats lliurats per Serverion.

Article 9. Interrupcions i força major

 1. Serverion has the right to temporarily put its systems, including the Website, or parts thereof out of use for maintenance, modification or improvement thereof. Serverion will try to have such a decommissioning take place as far as possible outside office hours and will endeavor to inform the Client in good time about the planned decommissioning. However, Serverion is never liable for compensation for damage in connection with such decommissioning.
 2. Serverion has the right to adjust its systems, including the Website, or parts thereof from time to time to improve functionality and to correct errors. If an adjustment leads to a significant change in functionality, Serverion will endeavor to inform the Client thereof. In the case of adjustments that are relevant for several clients, it is not possible to waive a specific adjustment only for the Client. Serverion is not obliged to pay any compensation for damage caused by such an adjustment.
 3. Serverion s'esforçarà a informar el client sobre la naturalesa i la durada prevista de la interrupció en cas que el Servei no estigui disponible, a causa d'un mal funcionament, manteniment o altres causes.
 4. En cas de força major, que en qualsevol cas significa interrupcions o fracassos d’internet, la infraestructura de telecomunicacions, sinflood, atac de xarxa, atacs DoS o DDoS, fallades d’energia, disturbis interns, mobilització, guerra, bloqueig en el transport, vaga, exclusió , interrupcions comercials, estancament del subministrament, incendi, inundació, restriccions d’importació i exportació i en el cas que Serverion no sigui capaç de lliurar pels seus propis proveïdors, independentment del motiu d’això, com a conseqüència del qual el compliment de l’Acord no pot ser raonable. en espera de Serverion, l'execució de l'Acord se suspendrà o es rescindirà l'Acord si la situació de força major ha durat més de noranta dies, tot això sense cap obligació de pagar una indemnització.

Article 10. Durada i cancel·lació

 1. If the Service extends to the periodic provision of services during a certain period, the Agreement is deemed to have been entered into for the minimum period specified per service. If this minimum period has expired without a party having indicated the wish to cancel at least one (1) month before the end date of the contract, the contract will be automatically extended by the period specified for each service. If the Client is a natural person who does not act in the exercise of a profession or business and the Client has not indicated the wish for cancellation before the expiry of the minimum period, the agreement will be automatically converted to an indefinite period, whereby a cancellation period of one month applies.
 2. If the Client is a natural person who does not act in the exercise of a profession or business, the Client may terminate on any day after tacit renewal. The cancellation will take effect one month after receipt of the cancellation. The term 'one month' is understood to mean no later than the day with the same number in the following month.
 3. In the event of termination, termination or dissolution for any reason, Serverion is entitled to immediately delete all data stored or to make it inaccessible and to close all Client's accounts. Serverion is not obliged in that case to provide the Client with a copy of this data.
 4. Client can notify a cancellation via the same channel through which the Agreement was entered into. The Client may also cancel in writing via My Serverion . As some channels are susceptible to misuse and identity theft, Serverion can take measures in the interest of the Client to limit the risk of such misuse. For security reasons, Serverion asks to log in to My Serverion at all times and to cancel the service from there.
 5. If the Client is a natural person who does not act in the exercise of a profession or business, the Client has the right, without giving reasons, to dissolve the Agreement within fourteen days after the conclusion, unless Serverion has already agreed with the Client within this period. has started the implementation of the Agreement. Services that are excluded from the fourteen day cooling-off period are stated including the reason on: https://www.serverion.com/support/terms-and-conditions .
 6. Si el Client incompleix alguna de les seves obligacions en virtut de l'Acord, Serverion té el dret a rescindir tots els Acords celebrats amb el Client afectats sense que es requereixi un avís de fallida o una intervenció judicial i sense perjudici del dret a Serverion i #8216; danys, pèrdues de beneficis i interessos. .

Article 11. Condicions de pagament

 1. The payment obligation of the Client starts at the moment that the agreement is concluded. The payment relates to the period that starts on the day of the actual availability of products and services from Serverion .
 2. Serverion will send an invoice to the Client for the amount owed by the Client. The payment term of this invoice is 14 days after the date of the invoice, unless stated otherwise on the invoice or otherwise agreed in the Agreement.
 3. El client accepta la facturació electrònica per part de Serverion.
 4. Contrary to the previous paragraph, Serverion is not obliged to send an invoice if the Agreement is a continuing performance contract. Client will pay Serverion monthly or another agreed installment in advance, the amount due for that installment .
 5. Els costos deguts són, en funció del període per al qual es subscrigui el contracte, amb càrrec anticipat i s’han de pagar per endavant, si no és que Serverion es reserva el dret d’aturar (temporalment) els serveis.
 6. If the Client has not paid on time, the Client will be notified of this and a further payment period will be determined. If payment has not been made within that period, the Client will be in default without further notice of default. The Client will then owe the statutory interest as referred to in Articles 6: 119a and 6: 120 Dutch Civil Code (statutory commercial interest). If the Client is a natural person, not acting in the exercise of a profession, he will then owe the statutory interest as referred to in Section 6: 119 of the Dutch Civil Code.
 7. If due amounts due to the Client cannot be collected or not received, Serverion will in any case charge 5 euros for administration costs. The aforementioned fees be increased to 25 euros if the Client still fails to meet the demand of Serverion Serverion and was forced to relinquish its claim. In the latter case, the Client is also obliged to pay reasonable compensation for extrajudicial costs, including all costs as referred to in Section 6: 96 of the Dutch Civil Code.
 8. Si Serverion ha hagut d’incórrer en costos addicionals (diferents dels anteriors) per recaptar l’import degut, es recuperaran del Client.
 9. If the Client is of the opinion that the costs charged are incorrect, the Client can make the objections known to Serverion within two weeks after the invoice date . After receiving the objection, Serverion will conduct an investigation into the accuracy of the invoice amount.
 10. La reclamació de pagament es fa immediatament i es paga si el Client es declara en fallida, sol·licita una moratòria sobre pagaments o si els actius del Client i #8217; s es requisen íntegrament, el Client mor i, a més, si entra en liquidació o es dissol.
 11. En els casos anteriors, Serverion també té dret a rescindir o suspendre l'execució de l'Acord o qualsevol part del qual encara no s'executi sense previ avís o intervenció judicial, sense dret a una compensació per danys que puguin derivar-se per aquest fet. Client.

Article 12. Drets de propietat intel·lectual

 1. Tots els drets de propietat intel·lectual sobre tots els materials, programari, anàlisis, dissenys, documentació, assessorament, informes, pressupostos, així com material preparatori desenvolupat o posat a disposició en el marc del Servei, estan exclusivament cedits a Serverion o als seus llicenciadors.
 2. El client només obté els drets i facultats de l’usuari que es deriven de l’àmbit d’acord o que s’atorguen per escrit i per a la resta el client no reproduirà ni farà públic el programari o altres materials.
 3. El Client no està autoritzat a eliminar ni modificar cap designació de drets d'autor, marques, noms comercials o altres drets de propietat intel·lectual dels materials, incloses les designacions sobre la naturalesa confidencial i el secret dels materials.
 4. It is Serverion allowed to take technical measures to protect the materials. If Serverion has protected the materials by means of technical protection, the Client is not permitted to remove or avoid this protection.
 5. Any use, reproduction or disclosure of the materials that fall outside the scope of the Agreement or granted user rights is considered a copyright infringement. The Client shall pay Serverion an immediately due and non-judicial moderation penalty of EUR 2,000 per infringing act , without prejudice to Serverion 's right to be compensated for its damage caused by the infringement or to be allowed to take other legal measures to end the infringement.

Article 13. Confidencialitat

 1. Parties will treat information that they provide to each other before, during or after the execution of the Agreement confidentially when this information is marked as confidential or when the receiving party knows or should reasonably suspect that the information was intended to be confidential. Les parts també imposen aquesta obligació als seus empleats i als tercers implicats per ells per a la seva aplicació.
 2. Serverion no prendrà coneixement de les dades que el Client emmagatzema i / o difon a través dels sistemes de Serverion , tret que això sigui necessari per a la correcta execució de l'Acord o Serverion està obligat a fer-ho en virtut d'una disposició legal o ordre judicial. En aquest cas, Serverion tractarà de limitar el coneixement de les dades el màxim possible, sempre que estigui dins del seu poder.

Article 14. Modificacions dels Termes i Condicions Generals

 1. Serverion es reserva el dret de canviar o complementar aquests termes i condicions.
 2. Els canvis també s’apliquen als acords ja conclosos amb la deguda observació d’un termini de 30 dies després de la publicació del canvi al lloc web de Serverion o per missatgeria electrònica. Es poden fer canvis de menor importància en qualsevol moment.
 3. Si el Client no desitja acceptar cap canvi en aquests termes i condicions, pot acabar el contracte fins aquesta data fins que els nous termes i condicions entrin en vigor.

Article 15. Disposicions finals

 1. La legislació holandesa s'aplica a aquest acord.
 2. En la mesura que les normes de la llei obligatòria no prescriuen el contrari, totes les controvèrsies que puguin derivar-se d’aquest acord seran presentades al tribunal holandès competent d’Amsterdam.
 3. Si alguna disposició d’aquest acord sembla nul·la, això no afecta la validesa de tot l’acord. En aquest cas, les parts substituiran (a) una (s) nova (s) disposició (s), que, en la mesura del possible legalment, es determini la finalitat de l'Acord original i els Termes i condicions generals.
 4. En aquestes condicions, & #8220; escrit & #8221; també inclou correu electrònic i comunicació per fax, sempre que la identitat i la integritat del correu electrònic o fax estiguin prou establertes.
 5. Es considera que la versió de qualsevol comunicació rebuda o emmagatzemada per Serverion , de la mesura presa (seguiment) és autèntica, subjecte a la prova contraria proporcionada pel Client.
 6. Les parts sempre s’informaran de forma immediata de qualsevol canvi de nom, adreça postal, adreça de correu electrònic, número de telèfon i, si ho sol·licita, número de compte bancari o de gira. El client ha d’implementar aquests canvis mitjançant El meu servidor . Si el Client roman de manera predeterminada i ja no és accessible sota cap de les darreres dades de contacte proporcionades, Serverion té dret a rescindir els serveis de pagament al final del termini del contracte i a cancel·lar immediatament serveis no pagats.
 7. Cada part només té dret a transferir els seus drets i obligacions en virtut de l'Acord a un tercer amb el consentiment previ i per escrit de l'altra.
 8. Els Termes i condicions generals s’han elaborat en holandès i en anglès. El text holandès és vinculant en cas de diferència de contingut o intenció.
ca