fbpx

Contacteu-nos

info@serverion.com

Calculadora de subxarxes IPv4

Aquest full de càlcul és útil perquè mostra tota la informació IPv4 per a vosaltres. Si no ho sabeu, hi ha un total de 4,294,967,296 possibles adreces IP a IPv4.

Bits de xarxaMàscara de subxarxaNombre de subxarxesNombre d’amfitrions
/8255.0.0.0016777214
/9255.128.0.02 (0)8388606
/10255.192.0.04 (2)4194302
/11255.224.0.08 (6)2097150
/12255.240.0.016 (14)1048574
/13255.248.0.032 (30)524286
/14255.252.0.064 (62)262142
/15255.254.0.0128 (126)131070
/16255.255.0.0256 (254)65534
/17255.255.128.0512 (510)32766
/18255.255.192.01024 (1022)16382
/19255.255.224.02048 (2046)8190
/20255.255.240.04096 (4094)4094
/21255.255.248.08192 (8190)2046
/22255.255.252.016384 (16382)1022
/23255.255.254.032768 (32766)510
/24255.255.255.065536 (65534)254
/25255.255.255.128131072 (131070)126
/26255.255.255.192262144 (262142)62
/27255.255.255.224524288 (524286)30
/28255.255.255.2401048576 (1048574)14
/29255.255.255.2482097152 (2097150)6
/30255.255.255.2524194304 (4194302)2
ca