fbpx

Kontaktujte nás

info@serverion.com

Zavolejte nám

+1 (302) 380 3902

Naše podmínky

PROČ NÁS VYBRAT

Pravidla a podmínky

verze 2. srpna 2015

Dobré vědět:

 • Služba je automaticky obnovena na konci smluvního období.
 • Akční sazba se vztahuje na první smluvní období, s prodloužením platíte běžnou sazbu.
 • Zrušení nesmí být nejpozději jeden měsíc před ukončením smlouvy na Serverion uvnitř zi jn.
 • Zrušení můžete snadno provést na adrese https: // portal.serverion.com.
 • Po dokončení objednáte Serverion, aby vám službu okamžitě doručil.

Článek 1. Definice

Serverion: Serverion se sídlem v Brielle a registrovaný u obchodní komory pod číslem spisu 70564728 .

 1. Klient: fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela smlouvu se Serverionem nebo které Serverion za to učinil.
 2. Obecné podmínky: tento dokument.
 3. Služba: konkrétní služba, kterou Serverion souhlasí s Klientem, jak je uvedeno ve Smlouvě nebo nabídce.
 4. Smlouva: dohoda mezi Serverion a Klientem, na základě které bude Serverion poskytovat Službu.
 5. Web: www.serverion.com.
 6. Dodavatel doménových jmen: Vydávající orgán nebo registrátor, který jako dodavatel serveru Serverion dodává doménová jména pod jedním nebo více konkrétními příponami doménových jmen ve prospěch klienta.
 7. Issuing authority: organization that is listed at IANA as a Sponsoring Organization with one or more specific extensions and as such is authorized to register domain names with these extensions. For all domain names with the extension (s) assigned to the Issuer, the Issuer manages the central database and zone, with the help of which domain names can be used.
 8. Registrátor: organizace, která získala povolení od vydávajícího orgánu k registraci nebo změně názvů domén přímo v centrální databázi.
 9. Přípona: přípona (přípona) názvu domény za první tečkou, například & #8220;. & #8221; na serveru Serverion.com.
 10. Držitel doménového jména: držitel doménového jména podle vydávajícího orgánu.

Článek 2. Nabídka, nabídka a přijetí

 1. Serverion will prepare an offer in which it states what is included in the Service and what amount will be owed upon acceptance. Only the description of the Service stated in the quotation is binding. It is also possible for the Client to use the electronic ordering process on the Website in order to purchase the Service. The amount that will be due is also indicated on the Website and the description of the Service stated on the Website is also binding.
 2. Nabídka není závazná a platí 30 dní po odeslání serverionem, není-li v nabídce uvedeno jinak.
 3. Pokud se zdá, že informace poskytnuté klientem jsou nesprávné, má Serverion právo odpovídajícím způsobem upravit ceny.
 4. These General Terms and Conditions apply to the Agreement at all times, unless expressly agreed otherwise in writing. In addition to the General Terms and Conditions, additional terms and conditions may apply to specific products and / or services. Serverion makes these conditions available before or during the conclusion of the Agreement, in principle by means of a direct hyperlink.
 5. Ustanovení nebo podmínky stanovené Klientem, které se od těchto všeobecných podmínek odchylují nebo se v nich neobjevují, jsou pro Serverion závazná pouze tehdy, pokud byla výslovně písemně přijata Serverion.
 6. Po přijetí může být Smlouva změněna pouze se vzájemným souhlasem.
 7. Smlouva běží od okamžiku, kdy Serverion obdrží oznámení o přijetí ze strany Klienta.

Článek 3. Výkon služby

 1. Po uzavření Smlouvy Serverion provede Službu co nejdříve v souladu s nabídkou, elektronickou objednávkou nebo objednávkou dopisem nebo faxem.
 2. Pokud není písemně dohodnuto jinak, Serverion zaručuje, že Služba bude prováděna podle svých nejlepších schopností s náležitou péčí a odborností.
 3. If and to the extent that a proper execution of the Service requires this, Serverion has the right to have certain work done by third parties. Any related additional costs are at the expense of the Client, unless agreed otherwise.
 4. Client is obliged to do everything that is reasonably necessary and desirable to enable a timely and correct performance of the Service. In particular, the Client ensures that all data, of which Serverion indicates that they are necessary or of which the Client should reasonably understand that they are necessary for the performance of the Service, is provided to Serverion in a timely manner .
 5. Serverion není oprávněn samostatně provádět změny v materiálu předloženém Klientem bez předchozího souhlasu Klienta, s výjimkou změn, které Serverion potřebuje k provedení osmi, aby byl zařazen do Služby, a který nezmění podstatu materiálu.
 6. If this is part of the Service, Serverion will provide the Client with an administrative username and password. With this data, the Client has access to an administrative account and a management tool with which the Client can, at its own discretion, manage delivery of the Service and manage accounts for individual users and set the possibilities and limitations for these individual users of the Service, all within the limits specified in the Agreement.
 7. Every action that takes place through the administrative account or an account of an individual user is deemed to take place under the responsibility and risk of the Client. Serverion can therefore not be held liable for this. In the event of suspicion of misuse of an account, the Client must report this to Serverion as soon as possible so that it can take measures.
 8. Terms of delivery specified by Serverion , unless explicitly stated in writing that it is a deadline, always have an indicative purpose. Even with an agreed deadline, Serverion will only be in default after the Client has given him written notice of default.
 9. Překročení dohodnutých dodacích lhůt z jakéhokoli důvodu nezpůsobuje náhradu, není-li písemně dohodnuto jinak.
 10. Serverion má právo vyřadit výrobky a služby z provozu (dočasně) mimo provoz a / nebo omezit jejich použití, nebo je nedodávat, nebo pouze v omezeném rozsahu, pokud Klient nesplní povinnost vůči Serverion s ohledem na k Dohodě nebo v jednáních v rozporu s těmito podmínkami.

Článek 4. Ceny

 1. Všechny ceny jsou bez daně z obratu (DPH) a dalších daní uložených vládou, není-li uvedeno jinak.
 2. All prices on the website, quotes, folders and other documentation from Serverion are subject to programming and typing errors. No liability is accepted for the consequences of such errors.
 3. If the Agreement is a continuing performance contract, Serverion is entitled to increase the rates applied at any time. To this end, Serverion will inform the Client, via website or e-mail, of tariff changes at least 2 (two) months in advance. In the event of a price increase, the Client has the right to terminate the Agreement, subject to a notice period of 1 month.
 4. Bez možnosti zrušení Klienta, který je společností, má Serverion právo zvyšovat všechny ceny, které byly s Klientem dohodnuty, každoročně k 1. lednu do 4%.
 5. Veškeré náklady vzniklé pro Serverion ze Smlouvy ponese Klient, není-li dohodnuto jinak.

Článek 5. Hosting a související služby

 1. Dále, pokud Služba (také) poskytuje služby související se skladováním a / nebo převodem materiálu dodaného Klientem třetím stranám, jako je tomu například v případě webhostingových služeb nebo e-mailových služeb, platí také ustanovení tohoto článku.
 2. Client will not publish or offer information via (the servers of) Serverion that is contrary to Dutch law. This includes in particular but not exclusively information that is offered without the permission of the copyright holder (s), information that is malicious, threatening, abusive, racist, hate or discriminatory, information that contains child pornography and information that violates the privacy of third parties or form of stalking , as well as hyperlinks, torrents or other references to such information on third-party websites anywhere in the world (even if the information in the relevant jurisdiction would be legal).
 3. Serverion uses a complaints procedure with which third parties (hereinafter: reporters) can submit a complaint that in their opinion there is such a struggle. If, in Serverion 's opinion, a complaint is justified, Serverion is entitled to remove the material or make it inaccessible. In that case , Serverion is also entitled to provide the Client's personal data to a reporter or to the competent authorities. Serverion will inform the Client about the course of this procedure.
 4. If there is potentially criminal information, Serverion is entitled to report this. Serverion can hereby provide all relevant information about the Client and the information to the competent authorities and perform all other actions that these authorities request Serverion to perform in the context of the investigation.
 5. V případě opakovaných (oprávněných) stížností na informace nabízené Klientem je Serverion oprávněn Smlouvu ukončit nebo ukončit.
 6. Client indemnifies Serverion against all damage resulting from the above. Serverion is not liable for any damage suffered by the Client as a result of intervention by Serverion in the context of the complaint procedure, even if the complaint turns out to be unjustified and the information is not contrary to Dutch law.
 7. Client refrains from hindering other clients or internet users or causing damage to the servers. The Client is forbidden to start processes or programs, whether or not via the server, which the Client knows or can reasonably suspect that this impedes Serverion , other Clients or internet users or causes damage. Serverion will inform the Client of any measures.
 8. Klient se bude řídit obecně přijímanými pravidly chování na internetu, jak je stanoveno v RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) a jejich budoucích úpravách.
 9. Bez souhlasu Serverion je Klientovi zakázáno převádět uživatelské jméno nebo uživatelská jména a heslo nebo hesla poskytnutá Serverion na třetí strany.
 10. Serverion may set a maximum for the amount of storage space or data traffic per month that the Client may use in the context of the Service. If this maximum is exceeded, Serverion is authorized to charge an additional amount in accordance with the amounts for extra data traffic that are stated on the Website. No liability exists for consequences of not being able to send, receive, store or change data if an agreed limit for storage space or data traffic has been reached.
 11. Klient tímto uděluje Serverionu neomezenou licenci k distribuci, ukládání, přenosu nebo kopírování veškerých materiálů distribuovaných Klientem prostřednictvím systémů Serverion 1 Server38116 jakýmkoli způsobem, který Serverion považuje za vhodný, ale pouze v rozsahu, který je přiměřeně nezbytný ve prospěch Soulad serveru Serverion se Smlouvou.
 12. Kromě zákonných povinností je škoda způsobená nekompetentností nebo nečinností v souladu s výše uvedenými body na účet klienta.

Článek 6. Doménová jména a adresy IP

 1. Pokud Služba (také) slouží k zajištění toho, že Serverion bude zprostředkovávat pro Klienta při získávání doménového jména nebo IP adresy, platí také ustanovení tohoto článku.
 2. The application, allocation and possible use of a domain name and / or IP address depend on and are subject to the applicable rules and procedures of the relevant Domain Name Suppliers, including Stichting Internet Domeinregistratie Nederland and RIPE. The relevant authority decides on the allocation of a domain name and / or IP address. Serverion only plays a mediating role in the application and does not guarantee that an application will also be honored.
 3. The client can only ascertain from the confirmation by e-mail from Serverion , in which it is stated that the requested domain name has been registered, the fact of registration. An invoice for registration costs is not confirmation of registration.
 4. Klient odškodní a zbavuje Serverionu neškodnosti za všechny škody, které souvisejí s (používáním) doménového jména jménem nebo prostřednictvím Klienta.
 5. Serverion neodpovídá za ztrátu práva (práv) klienta na doménové jméno ani za to, že doménové jméno je prozatím požadováno a / nebo získáno třetí stranou, s výjimkou případu úmyslu nebo hrubého nedbalosti ze strany Serverion.
 6. Pokud Serverion zaregistruje doménové jméno ve svém názvu ve prospěch Klienta, bude Serverion spolupracovat s požadavky Klienta na převod, převod nebo zrušení tohoto doménového jména.
 7. Domain name holder and Client are deemed to be the same (legal) person. If the Client and the domain name holder are different (legal) persons, then the provisions of this paragraph also apply, unless the domain name holder is Serverion or a local contact person of Serverion for the benefit of the Client:
 • Klient se zavazuje informovat držitele doménového jména o ustanovení článku 6 odst. 8, který se na něj vztahuje, a dodržovat jej;
 • Klient zůstává odpovědný za dodržování všech ostatních ustanovení Smlouvy.
 1. The Client must comply with all registration conditions, provisions and (dispute) regulations that Domain Name Suppliers set for the application, allocation or use of a domain name and / or the IP address. Client is referred to domain name conditions that belong to the relevant extension on an overview page: https: // www.serverion.com / domainnames . The domain name conditions form part of the Agreement.
 2. Serverion má právo učinit doménové jméno a / nebo IP adresu nepřístupnou nebo nepoužitelnou, nebo ji umístit na své jméno, pokud Klient prokáže prokazatelně nedodržení Smlouvy, ale pouze po dobu, po kterou je Klient ve výchozím stavu a teprve poté v písemném oznámení o selhání byla stanovena přiměřená lhůta pro dosažení souladu.
 3. V případě ukončení Smlouvy z důvodu porušení smlouvy ze strany Klienta je Serverion oprávněn zrušit doménové jméno nebo IP adresu.
 4. Ředitel vzal na vědomí soukromí serveru (https://www.serverion.com/about-us/privacy prohlášení) a souhlasil se zpracováním osobních údajů pro názvy domén, jak je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů.
 5. If, at the Client's request, data from the WHOIS is protected or hidden, this does not mean that Serverion will no longer be able to provide (name and address) data to the competent authorities. If Serverion has a legal obligation to provide data to competent authorities, Serverion will comply with this obligation at all times.

Článek 7. Dostupnost služby

 1. Serverion will endeavor to achieve uninterrupted availability of its systems and networks, and to achieve access to data stored by Serverion , but offers no guarantees in this regard unless otherwise agreed in the quotation or the electronic ordering procedure through a Service Level designated as such. Agreement (SLA). Unless otherwise provided in such an SLA , the provisions in this article apply to availability.
 2. Serverion does not make backup copies ( back-ups ) available to the Client, unless the Client has purchased an additional SLA for this. It is therefore the responsibility of the Client to make backup copies of the data stored at Serverion .
 3. Serverion will endeavor to keep the software it uses up-to-date. Serverion is however dependent on its supplier (s). Serverion is entitled not to install certain updates or patches if, in its opinion, this does not benefit a correct delivery of the Service.
 4. Serverion will endeavor to ensure that the Client can use the networks that are directly or indirectly connected to the Serverion network . However, Serverion cannot guarantee that these networks will be available at any time.
 5. Pokud podle názoru Serverion vznikne nebezpečí pro fungování počítačových systémů nebo sítě Serverion nebo třetích osob a / nebo služby poskytované prostřednictvím sítě, zejména nadměrným zasíláním e-mailů nebo jiných dat, špatně zabezpečené systémy nebo činnosti virů, trojských koní a podobného softwaru, je Serverion oprávněn přijmout veškerá opatření, která považuje za přiměřeně nezbytná k odvrácení nebo prevenci tohoto nebezpečí.

Článek 8. Odpovědnost

 1. Serverion 's liability for direct damage suffered by the Client as a result of an attributable shortcoming in the fulfillment by Serverion of its obligations under this Agreement, or due to an unlawful act of Serverion , its employees or third parties engaged by it, is per event or a series of related events limited to an amount equal to the fees that the Client owes per year under this Agreement (excluding VAT). In no case, however, will the total compensation for direct damage amount to more than 1,000 euros (excluding VAT).
 2. Odpovědnost Serverion za nepřímé škody, včetně následných škod, ušlého zisku, ztracených úspor, ztráty (obchodních) dat a škod způsobených přerušením podnikání, je vyloučena.
 3. Apart from the cases referred to in Article 8, paragraph 1, Serverion has no liability whatsoever for compensation, regardless of the grounds on which an action for compensation would be based. The maximum amounts referred to in Article 8, paragraph 1, however, will lapse if and insofar as the damage is the result of intent or gross negligence on the part of Serverion's management staff .
 4. Serverion 's liability for attributable shortcoming in the performance of the Agreement arises only if the Client gives Serverion immediate and proper written notice of default, thereby stipulating a reasonable period of time to clear the shortcoming, and Serverion also after that period attributable in the performance of its obligations. fall short . The notice of default must contain as detailed a description as possible of the shortcoming, so that Serverion is able to respond adequately.
 5. Serverion nikdy nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí.
 6. Podmínkou existence jakéhokoli práva na odškodnění je vždy to, že Klient ohlásí škodu písemně společnosti Serverion do 30 dnů od jejího vzniku.
 7. Klient odškodňuje Serverion za veškeré nároky třetích stran za odpovědnost vyplývající z vady Služby, která byla dodána Klientem třetí straně a která také spočívala ve zboží, materiálech nebo výsledcích dodaných Serverion.

Článek 9. Poruchy a vyšší moc

 1. Serverion has the right to temporarily put its systems, including the Website, or parts thereof out of use for maintenance, modification or improvement thereof. Serverion will try to have such a decommissioning take place as far as possible outside office hours and will endeavor to inform the Client in good time about the planned decommissioning. However, Serverion is never liable for compensation for damage in connection with such decommissioning.
 2. Serverion has the right to adjust its systems, including the Website, or parts thereof from time to time to improve functionality and to correct errors. If an adjustment leads to a significant change in functionality, Serverion will endeavor to inform the Client thereof. In the case of adjustments that are relevant for several clients, it is not possible to waive a specific adjustment only for the Client. Serverion is not obliged to pay any compensation for damage caused by such an adjustment.
 3. Serverion se bude snažit informovat Klienta o povaze a očekávaném trvání přerušení v případě, že Služba nebude k dispozici, z důvodu poruch, údržby nebo jiných příčin.
 4. V případě vyšší moci, která v každém případě znamená narušení nebo selhání internetu, telekomunikační infrastruktury, synfloodu, síťového útoku, útoků DoS nebo DDoS, výpadky napájení, vnitřní poruchy, mobilizace, válka, zablokování dopravy, stávka, vyloučení , narušení podnikání, stagnace dodávek, požárů, povodní, dovozních a vývozních omezení a v případě, že Serverion není schopen dodávat svými vlastními dodavateli, bez ohledu na důvod, v důsledku čehož plnění dohody nemůže rozumně Pokud se od serveru Serverion očekává, bude provádění dohody pozastaveno nebo bude smlouva ukončena, pokud situace vyšší moci trvá déle než devadesát dní, to vše bez povinnosti platit náhradu.

Článek 10. Doba trvání a zrušení

 1. If the Service extends to the periodic provision of services during a certain period, the Agreement is deemed to have been entered into for the minimum period specified per service. If this minimum period has expired without a party having indicated the wish to cancel at least one (1) month before the end date of the contract, the contract will be automatically extended by the period specified for each service. If the Client is a natural person who does not act in the exercise of a profession or business and the Client has not indicated the wish for cancellation before the expiry of the minimum period, the agreement will be automatically converted to an indefinite period, whereby a cancellation period of one month applies.
 2. If the Client is a natural person who does not act in the exercise of a profession or business, the Client may terminate on any day after tacit renewal. The cancellation will take effect one month after receipt of the cancellation. The term 'one month' is understood to mean no later than the day with the same number in the following month.
 3. In the event of termination, termination or dissolution for any reason, Serverion is entitled to immediately delete all data stored or to make it inaccessible and to close all Client's accounts. Serverion is not obliged in that case to provide the Client with a copy of this data.
 4. Client can notify a cancellation via the same channel through which the Agreement was entered into. The Client may also cancel in writing via My Serverion . As some channels are susceptible to misuse and identity theft, Serverion can take measures in the interest of the Client to limit the risk of such misuse. For security reasons, Serverion asks to log in to My Serverion at all times and to cancel the service from there.
 5. If the Client is a natural person who does not act in the exercise of a profession or business, the Client has the right, without giving reasons, to dissolve the Agreement within fourteen days after the conclusion, unless Serverion has already agreed with the Client within this period. has started the implementation of the Agreement. Services that are excluded from the fourteen day cooling-off period are stated including the reason on: https://www.serverion.com/support/terms-and-conditions .
 6. Pokud Klient nesplní některou ze svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, má Serverion právo ukončit všechny smlouvy uzavřené s dotyčným Klientem, aniž by bylo vyžadováno oznámení o prodlení nebo soudní intervence, a aniž je dotčeno právo společnosti Serverion na náhradu za škoda, ušlý zisk a úrok. .

Článek 11. Platební podmínky

 1. The payment obligation of the Client starts at the moment that the agreement is concluded. The payment relates to the period that starts on the day of the actual availability of products and services from Serverion .
 2. Serverion will send an invoice to the Client for the amount owed by the Client. The payment term of this invoice is 14 days after the date of the invoice, unless stated otherwise on the invoice or otherwise agreed in the Agreement.
 3. Klient souhlasí s elektronickou fakturací společností Serverion.
 4. Contrary to the previous paragraph, Serverion is not obliged to send an invoice if the Agreement is a continuing performance contract. Client will pay Serverion monthly or another agreed installment in advance, the amount due for that installment .
 5. Náklady jsou splatné v závislosti na období, na které je uzavřena smlouva, předem a musí být zaplaceny předem, pokud si Serverion ne vyhrazuje právo (dočasně) zastavit služby.
 6. If the Client has not paid on time, the Client will be notified of this and a further payment period will be determined. If payment has not been made within that period, the Client will be in default without further notice of default. The Client will then owe the statutory interest as referred to in Articles 6: 119a and 6: 120 Dutch Civil Code (statutory commercial interest). If the Client is a natural person, not acting in the exercise of a profession, he will then owe the statutory interest as referred to in Section 6: 119 of the Dutch Civil Code.
 7. If due amounts due to the Client cannot be collected or not received, Serverion will in any case charge 5 euros for administration costs. The aforementioned fees be increased to 25 euros if the Client still fails to meet the demand of Serverion Serverion and was forced to relinquish its claim. In the latter case, the Client is also obliged to pay reasonable compensation for extrajudicial costs, including all costs as referred to in Section 6: 96 of the Dutch Civil Code.
 8. Pokud Serverion musel vynaložit dodatečné (jiné než výše uvedené) náklady, aby inkasoval splatnou částku, budou tyto částky od klienta získány zpět.
 9. If the Client is of the opinion that the costs charged are incorrect, the Client can make the objections known to Serverion within two weeks after the invoice date . After receiving the objection, Serverion will conduct an investigation into the accuracy of the invoice amount.
 10. Nárok na platbu je okamžitě splatný, pokud je Klient prohlášen za bankrot, požádá o moratorium na platby nebo je-li majetek Klienta zabaven v plné výši, Klient zemře a dále, pokud vstoupí do likvidace nebo bude zrušen.
 11. Ve výše uvedených případech má Serverion také právo ukončit nebo pozastavit provádění Smlouvy nebo jakékoli její části, které dosud nebyly provedeny, bez oznámení o neplnění nebo soudním zásahu, bez práva na náhradu škody, která z toho může v důsledku toho vzniknout Klient.

Článek 12. Práva duševního vlastnictví

 1. Všechna práva duševního vlastnictví ke všem materiálům, softwaru, analýzám, návrhům, dokumentaci, radám, zprávám, cenovým nabídkám a jejich přípravným materiálům vyvinutým nebo zpřístupněným v rámci služby jsou výlučně svěřena společnosti Serverion nebo jejím poskytovatelům licence.
 2. Zákazník získává pouze uživatelská práva a pravomoci, které vyplývají z oblasti působnosti Smlouvy nebo které jsou uděleny písemně a pro zbytek Klient nebude reprodukovat ani zveřejňovat software ani jiné materiály.
 3. Klient není oprávněn z materiálů odstranit ani změnit jakékoli označení týkající se autorských práv, značek, obchodních názvů nebo jiných práv duševního vlastnictví, včetně označení týkajících se důvěrné povahy a utajení materiálů.
 4. It is Serverion allowed to take technical measures to protect the materials. If Serverion has protected the materials by means of technical protection, the Client is not permitted to remove or avoid this protection.
 5. Any use, reproduction or disclosure of the materials that fall outside the scope of the Agreement or granted user rights is considered a copyright infringement. The Client shall pay Serverion an immediately due and non-judicial moderation penalty of EUR 2,000 per infringing act , without prejudice to Serverion 's right to be compensated for its damage caused by the infringement or to be allowed to take other legal measures to end the infringement.

Článek 13. Důvěrnost

 1. Parties will treat information that they provide to each other before, during or after the execution of the Agreement confidentially when this information is marked as confidential or when the receiving party knows or should reasonably suspect that the information was intended to be confidential. Strany rovněž ukládají tuto povinnost svým zaměstnancům a třetím stranám, které jimi přijaly za účelem provádění dohody.
 2. Serverion nebude brát na vědomí data, která Klient ukládá a / nebo šíří prostřednictvím systémů Serverion , ledaže je to nezbytné pro řádné provedení Smlouvy nebo Serverion je povinen tak učinit na základě zákonného ustanovení nebo soudního příkazu. V takovém případě se bude Serverion snažit omezit znalost dat co nejvíce, pokud je to v jeho moci.

Článek 14. Změny všeobecných obchodních podmínek

 1. Serverion si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit.
 2. Změny se vztahují také na dohody, které již byly uzavřeny s řádným dodržením lhůty 30 dnů po zveřejnění změny na webových stránkách Serverion nebo elektronickým zasíláním zpráv. Změny menšího významu mohou být provedeny kdykoli.
 3. Pokud si Klient nepřeje přijmout změnu těchto podmínek, může smlouvu ukončit do tohoto data, dokud nové podmínky nenadobudnou účinku.

Článek 15. Závěrečná ustanovení

 1. Na tuto dohodu se vztahuje nizozemské právo.
 2. Pokud pravidla kogentního práva nestanoví jinak, budou všechny spory, které mohou vyplývat z této dohody, předloženy příslušnému nizozemskému soudu v Amsterdamu.
 3. Pokud se ukáže, že některé ustanovení této dohody je neplatné, neovlivní to platnost celé smlouvy. Strany v takovém případě nahradí (a) nová ustanovení, která budou, pokud to bude z právního hlediska možné, upravovat účel původní dohody a všeobecných podmínek.
 4. Za těchto podmínek & #8220; napsáno & #8221; zahrnuje také e-mail a komunikaci faxem, pokud je dostatečně prokázána totožnost a integrita e-mailu nebo faxu.
 5. Verze každé sdělení přijaté nebo uložené podle Serverion, měření bylo prováděno (monitoring), je považováno za platné, s výhradou důkazu o opaku, které mají být poskytnuty Klientem.
 6. Strany se budou vždy navzájem neprodleně informovat o všech změnách v názvu, poštovní adrese, e-mailové adrese, telefonním čísle a, pokud je to požadováno, v bankovním nebo žirovém účtu. Klient musí tyto změny implementovat prostřednictvím služby My Serverion . Pokud Klient prokazatelně zůstane v prodlení a již není přístupný na základě některého z posledních kontaktních údajů, má Serverion právo ukončit placené služby na konci smluvního období a okamžitě zrušit nezaplacené služby.
 7. Každá strana je oprávněna převést svá práva a povinnosti podle této dohody na třetí stranu pouze s předchozím písemným souhlasem druhé strany.
 8. Všeobecné obchodní podmínky byly vypracovány v holandštině a angličtině. Nizozemský text je závazný v případě jakýchkoli rozdílů v obsahu nebo významu.