Stuur ons een e-mail

info@serverion.com

MariaDB

Hoe installeer je MariaDB 10.3 op CentOS

MariaDB is een community ontwikkelde, commercieel ondersteunde fork van het MySQL relational database management system (RDBMS), bedoeld om gratis en open-source software te blijven onder de GNU General Public License.

1. Kijk of MySQL/MariaDB niet al geinstalleerd is

Voer het commando uit:
mysql -v

Dit zou moeten weergeven:
-bash: mysql: command not found

2. Voeg de MariaDB 10.3 Repository toe

Voer het volgende commando uit om de repository van MariaDB aan yum toe te voegen:
nano /etc/yum.repos.d/maria10-3.repo

Plak de volgende code in de editor:
# MariaDB 10.3 CentOS repository list - created 2018-11-19 23:14 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Sla op en sluit de editor, ga naar de volgende stap

3. Installeer MariaDB 10.3 en controleer of het gelukt is

Voer het volgende commando uit om MariaDB 10.3 te installeren:
yum install MariaDB-server MariaDB-client

Zodra yum MariaDB geinstalleerd heeft, start dan de service:
systemctl start mariadb

Verifieer of de service gestart is en de installatie voltooid is:
mysql -v

Nu zou je het volgende moeten zien:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 8
Server version: 10.3.10-MariaDB MariaDB Server
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'quit' om af te sluiten en doe nu de initiële installatie.

4. Beveiligen van de installatie

Voer het volgende commando uit
mysql_secure_installation

Beantwoord nu de vragen van de installatie. (neem deze over uit het voorbeeld).

Enter current password for root (enter for none):
Set root password? [Y/n] y
Remove anonymous users? [Y/n] y
Disallow root login remotely? [Y/n] y
Remove test database and access to it? [Y/n] y
Reload privilege tables now? [Y/n] y

Dat is alles! Je kunt nu gebruik maken van de beveiligde installatie van MariaDB 10.3.