Nainstalujte úložiště EPEL na CentOS

EPEL je zkratka pro Extra balíčky pro Enterprise Linux a toto úložiště obsahuje mnoho dalších balíčků. Co se mi na EPELu opravdu líbí, je to, že balíčky od EPEL nikdy nejsou v konfliktu se standardními balíčky. Instalace EPEL je snadná…