Installer EPEL Repository på CentOS

EPEL står for Extra Packages for Enterprise Linux og dette depotet inneholder mange ekstra pakker. Det jeg virkelig liker med EPEL er at pakker fra EPEL aldri kommer i konflikt med standardpakker. Det er enkelt å installere EPEL ...