Installera EPEL Repository på CentOS

EPEL står för Extra paket för Enterprise Linux och detta arkiv innehåller många extra paket. Det jag verkligen gillar med EPEL är att paket från EPEL aldrig kommer i konflikt med standardpaket.Installering av EPEL är lätt ...